tisdag 16 januari 2007

ASEAN Summit 2007

(OBS, valdigt langt inlagg)

Den 15:e januari (igar alltsa) avslutades arets ASEAN Summit. ASEAN, Association of Souteast Asians Nations, har 10 medlemslander och sedan snart 10 ar tillbaka Burma (Myanmar) en av medlemmarna. Burmas intrade i ASEAN den 24 juli 1997 mottes da av hard kritik fran framforallt USA och Europa, en kritik som ofta upprepats. ASEAN forsvarade beslutet och menade att det ar lattare for dem att pavverka Burmas generaler och framja Burmas (icke-existerande) demokratiutveckling om landet ar med i ASEAN.

Nu har 10 ar gatt. Burmas demokratiutveckling ser vi inte mycket av och "patryckningar" fran ASEAN har knappt varit markbara (daremot kan vi se en okad handel mellan Burma och de andra ASEAN-landerna).

Under ASEAN Summit diskuterades Burmafragan, inte minst utifran den resolution som USA och Storbrittanien forra veckan presenterade i FNs sakerhetsrad (jag har skrivit mer om det har). I resolutionen, som inte gick igenom, menar USA och Storbrittanien att situationen i Burma ar ett hot mot fred och sakerhet i hela Sydostasien. Inte helt ovantat holl Burmas generaler inte med; de menar att situationen i Burma ar en hogst intern, nationell angelagenhet. ASEAN har valt att "forsvara" Burmas junta mot USAs och Storbrittaniens anklagelser. Det ar aningen anmarkningsvart med tanke pa att regeringarna i saval Malaysia som Thailand har stora och uttalade problem relaterade till de stora antalen burmesiska flyktingar i landerna (det var inte manga manader som den thailandska regeringen lat meddela att de skulle ta tag i det burmesiska problemet pa riktigt). Men tydligen har massflykten fran Burma ingenting med situationen i Burma att gora.

ASEANs hallning i Burmafragan har, som redan namnts, ofta kritiserats. Idag ar det fa som menar annat an att ASEANs hanterande av Burma varit ett stort misslyckande. En del menar att detta misslyckande (och, for den delen, misslyckanden i andra fragor) delvis beror pa ASEANs begransade befogenheter. ASEAN har idag ingen ratt att gora mer an att "ge rad" till sina medlemslander, de kan saledes inte ge nagra straff till medlemslander som bryter mot ASEANs policy. I dagens ledare i den thailandska, engelsksprakiga, tidningen The Nation star att lasa:

"Until now, the functioning of Asean has been based on goodwill and voluntary engagement of its members. Because Asean resolutions and decisions are not legally binding and can therefore be ignored by some rogue members, it is difficult, if not impossible, for the organisation to make progress towards realising its ambitious goals of closer economic integration"

Pa den officiella hemsidan for ASEAN Summit 2007 skriver de sjalva att:

"ASEAN has always acted in the past on informal consensus, leaving it open to criticism that it is little more than a 'talking shop' incapable of getting unruly member states to fall in line... The issue has come up most often regarding the ruling generals of Myanmar, who have snubbed regional and international pressure to make concrete progress on its would-be 'road map' for democracy and political reform."

Nu ska detta emellertid forandras. Under arets ASEAN Summit antog medlemslanderna ett utkast till ASEANs nya "charter", en slags mini-konstitution for ASEAN (den slutgilitiga ska antas i december). Denna charter kommer enl. den tidigare citerade ledaren i The Nation:

"...provide for more effective decision-making by allowing voting, subject to rules of procedure to be determined by a council of Asean leaders..."

Den kommer ocksa att tillata ASEAN att "dra in" de privilegier som ASEANs medlemslander atnjuter ifall medlemslanderna bryter mot ASEANs policy. Huruvida det har kommer att ge ett starkare ASEAN aterstar att se. Huruvida ett starkare ASEAN kommer att ha en positiv effekt pa demokratiutvecklingen i Sydostasien aterstar ocksa att se.

Nar det talas om ASEAN och demokratiutveckling ar det oftast Burma som kommer pa tal, vilket ar bra. Burma-fragan bor prioriteras, inte minst i ASEAN. Men vi far inte glomma att Burma ar langt ifran den enda diktaturen i ASEAN. Burmas generaler ar i gott sallskap av ledare fran Vietnam, Brunei och Thailand.Inga kommentarer: