onsdag 10 januari 2007

Hur mar General Than Shwe?


Den senaste veckan har det spekulerats en hel del om General Than Shwe (Burmas "Nr 1" sedan 1992) och framforallt om hans halsa. Anledningen ar att Than Shwe lamnade Burma den 31:e december for att uppsoka sjukhus Singapor. Than Shwe, som officiellt ar 73 ar men i sjalva verket troligen ett par ar aldre (en av de fantastiska sakerna med Burma ar att du alltid kan vara saker pa en sak; de officiella siffrorna ar logn), sags ha blivit sa allvarligt sjuk att den okanda burmesiska sjukvarden inte kunde gora nagot for honom. Rykten har talat om cancer och spekulerat i vem som ska eftertrada generalen. Alla rykten om att Than Shwe skulle vara dodligt sjuk dementerats emellertid fran Singapor dar det heter att generalen ar "very much OK".

Inte helt ovantat glads manga burmeser over dessa rykten. Det ar inte sa konstigt, Than Shwe ar en av de ytterst ansvariga for dodandet av deras slaktingar, fangslandet av deras foraldrar och brannandet av deras byar (och sa vidare...). Men jag tror att vi ska akta oss for att lagga for stor vikt vid Than Shwes person; Burma var en militardiktatur innan Than Shwe, och Burma kommer fortsatta vara en militardiktatur aven om Than Shwe dor imorgon. Than Shwes eventuella dod kommer skapa demokrati i Burma lika lite som Saddam Husseins dod kommer skapa fred i Irak.

Inga kommentarer: