onsdag 10 januari 2007

Martin Luther King Prize till burmes i Sverige!

Lian Sakhong, burmes bosatt i Uppsala men standigt pendlande till Mae Sot, har, mycket valfortjant, tilldelats svenska Martin Luther King Prize. Han har tilldelats priset:

"outtröttliga kamp för mänskliga rättigheter och demokrati i Burma, med speciellt fokus på de etniska minoriteternas situation. Av ickevåldets många strategier har Lian Sakhong valt dialog som huvudstrategi för att förverkliga sin vision: en genuint demokratisk federal union i Burma där övergången åstadkoms med fredliga medel, utan blodsutgjutelse. Ett konkret resultat av Lian Sakhongs insatser är den författning som utformats under hans ledarskap inom Ethnic Nationalities Council och National Program for Reconciliation och som låg färdig i december 2005. Den är ett demokratiskt alternativ till militärregimens författningsförslag och ett viktigt steg mot förverkligandet av en federal union, där Burmas många olika folkgrupper kan leva tillsammans i fred och samförstånd, oavsett etnisk, religiös, kulturell och historisk bakgrund."

Jag blir speciellt glad over att Lian tilldelats det har priset eftersom han ar en av de fa som uppmarksammat muslimernas situation och darmed tvingat fram en diskussion kring detta, sa ofta, kansliga amne.

Grattis Lian!!

Jesper Bengtsson har skrivit mer om detta pa sin blogg.

Inga kommentarer: