fredag 23 mars 2007

Om Burma på Libertas blogg

Min artikel, Att fly Burma - från ett helvet till ett annat, som tidigare publicerats i S-Studenters tidning Libertas, ligger nu på Livertas blogg. Läs här.

Inga kommentarer: