söndag 24 juni 2007

Två burmesiska konstitutioner på väg...

1990 hölls det demokratiska val i Burma. Resultatet ignorerades förvisso av militärjuntan men de folkvalda bildade ändå en regering, National Coalition Government of Burma, och ett slags parlamentarikerförbund, Members of Parliament Union.

Både de folkvalda representanterna och militärjuntan har sedan valet arbetat med en varsin konstitution för Burma (eller Myanmar, som juntan väljer att kalla landet). De folkvaldas konstitution skrivs av Federal Constitution Drafting Coordinating Committee. Nu börjar båda parter bli klara, de folkvalda kommer att lansera sin konstitution den 8 augusti i år (ett symboliskt viktigt datum för burmeserna eftersom det är det datum som symboliserar de stora demonstrationerna för demokrati 1988). Juntan kommer, av allt att döma, att lansera sin något senare, troligen nästa år.

För alla Burmavänner rekommenderar jag att ni håller öron och ögon öppna i början av augusti, jag har själv läst de folkvaldas konstitution och jag är imponerad av det sätt de hanterar med många av de allra känsligaste frågorna (etniska minoriteter, religiösa rättigheter, jämställdhet osv). Jag hoppas att lanserandet av den nya konstitutionen ska följas av en intressant debatt, jämförelser med juntans konstitution och att den får den mediala uppmärksamhet den förtjänar (men det sistnämnda är kanske inte helt troligt).

I den burmesiska tidningen Mizzima diskuterar signaturen Mungpi om den fortsatta politiska utvecklingen i Burma, och om den burmesiska juntans nästa drag (läs artikeln här).

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Inga kommentarer: