lördag 13 oktober 2007

Politik bakom låsta dörrar

I en artikel i DN har utrikesminister Carl Bildt gått ut med att Sverige kommer driva så kallade smarta europeiska sanktioner mot Burmas junta. Vad exakt han menar med smarta sanktioner berättar dock inte utrikesministern. På frågan om hur Sverige kommer ställa sig till investeringsförbud inom timmer-, olje- och gasindustrin svarar utrikesministern mycket svävande. Inga egentliga besked, alltså.

Jag är själv förespråkare av smarta sanktioner, men det är inte säkert att jag och Bildt menar samma sak när vi använder detta begrepp. Det faktum att Bildt inte lämnar något besked på hur Sverige kommer ställa sig till investeringar inom energisektorn och timmerindustrin är i sig oroväckande.

Det är förvisso positivt att Carl Bildt har uttalat sig och sagt att han är för någon slags sanktioner, men jag har en del att invända mot att han inte är mer specifik än så. Varför detta hemlighetsmakeri? Är det så att den svenska linjen inte avslöjas för att vi inte ska ha någon chans att eventuellt invända mot de beslut som våra folkvalda fattar?

Låt oss ändå hoppas att resultatet av måndagens förhandlingar blir en effektfull europeisk Burmapolitik. Som någon skrev i en kommentar; hoppet lever!
Inga kommentarer: