tisdag 13 november 2007

Timbro och Ordfront, sida vid sida!

Timbro och Ordfront. Tillsammans. Nästan svårt att uttala så osannolikt som det känns, men idag är det så och det om något visar hur mycket det är som står på spel de närmsta månaderna. Jag låter dramatisk, men de förändringar vi kan stå inför kommer att vara dramatiska. Och dåliga.

Ordfronts ordförande Stefan Carlén och Timbros vd Maria Rankka har idag gemensamt skrivit en debattartikel i Svd. Det handlar om de förslag om buggning, telefonavlyssning och automatisk lagring av datauppgifter om vår tele- och datakommunikation som riksdagen snart ska besluta om. Det handlar om det övervakningssamhälle som håller på att växa fram i Sverige. Det de försvarar är integriteten, individens rättigheter, de mänskliga rättigheterna. De skriver bland annat:

"Maktmissbruk från myndigheternas sida har lett till hemlig åsiktsregistrering, telefonavlyssning och övervakning av särskilt utpekade grupper. Vi vet idag att hundratusentals svenskar åsiktsregistrerats, att storskalig olaglig telefonavlyssning skett, att politiska möteslokaler buggats och att journalister övervakats och registrerats.Idag ser vi att många medborgare med muslimsk bakgrund misstänkliggörs och kränks. Sedan 2004 kan utländsk polis begära hjälp om att avlyssna personer i Sverige i hemlighet. Det finns ingen redogörelse för hur dessa uppgifter sedan används. Men vi vet att de missbrukas.Med de samlade förslag som nu ligger på riksdagen bord öppnas dammluckorna på vid gavel. Vi ser allvarliga problem med det som sker, tillräckligt stora för att alla som värnar vår demokratiska tradition ska ställa sig upp och säga stopp."

Det ger en viss tyngd när Ordfront och Timbro går samman ( och som Hartman uttrycker det; det känns "fräscht och livgivande"). Det visar på samma gång på sakens allvar och på dess absurditet. Nu återstår att se om våra politiker lyssnar...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar:

linus sa...

bra inlägg igen!