fredag 8 februari 2008

Mer rädsla ger mer trygghet?

Intet nytt i utrikespolitiken. Förrän nu då.

Carl Bildt och Beatrice Ask går idag ut i en gemensam debattartikel där de mycket vagt presenterar Sveriges nya satsning mot den så kallade terrorismen (som jag fortfarande hävdar är ett dåligt, vagt och populistiskt begrepp). För vi måste ta hotbilden på allvar, förklarar Bildt och Ask.

"Trots att det direkta terroristhotet mot Sverige och svenska intressen alltjämt bedöms vara relativt lågt, vore det naivt att tro att det som har hänt i våra grannländer inte kan hända också här."

Nu ska vi alltså ha en nationell plan för att bekämpa terrorismen i Sverige, samt den eventuella terrorverksamhet som finns i Sverige men riktas mot andra stater. Vi måste vara lite mer rädda. Allt för att värna om vårt öppna, demokratiska samhälle och vår respekt för mänskliga rättigheter.


Bildt och Ask skriver också att förbättringar gjorts, och nämner här bland annat de nya möjligheterna att bugga svenska medborgare, men att mer måste göras. Vad det här innebär, rent konkret, står inte att läsa i artikeln. Men visst ringer varningsklockorna, och de ringer tämligen högt.

"
Den nationella säkerheten kan inte längre särskiljas från internationella säkerhetsfrågor."

Tämligen högt. Fler inskränkningar i våra mänskliga rättigheter för våra mänskliga rättigheters skull väntar med största säkerhet runt hörnet.

Rawia Morras uppmanar på sin blogg Bildt och Ask att inte solka ner Sveriges bild. Jag instämmer, men tvivlar på att de lyssnar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: