fredag 29 februari 2008

Tror du på terrorismen?

Det här inlägget har legat och grott ett tag. För att terrorist-hetsen skrämmer mig. För att jag inte tror på terrorism. Inte som medel att förändra. Inte som förklaringsmodell. Iallafall inte förrän jag fått förklarat för mig vad det handlar om, egentligen.

Finns terrorism? Och vad är det i så fall? Vem är terrorist?

Jag har ställt de där frågorna många gånger. Hittills har jag inte fått något ordentligt svar. Jag har istället fått veta att terroristerna, och terrorismen, är farlig. Så farlig att ovan nämnda frågor inte ska ställas. Den som ställer ovan nämnda frågor är nämligen troligen en sådan som tycker att attackerna på World Trade Center var något bra och att självmordsbomningar som dödar civila är helt okej. Det går inte att ifrågasätta utan att välja sida. Utan att sympatisera med fel sida. Eller?

Jag överdriver kanske. Eller gör jag? Får vi ifrågasätta terrorismen eller gör det oss till terroristsympatisörer?

En del skulle kanske säga att vi får ifrågasätta, men vad är poängen? All terrorism är av ondo. Terrorism är aldrig försvarbart. Jag skulle då invända och säga att jag absolut inte försvarar någonting. Jag ifrågasätter. Det är en stor skillnad. Det måste få vara en stor skillnad. Sedan skulle jag förklara att det kanske är så att all terrorism alltid är av ondo. Men det är inte över det jag funderar. Jag vill veta vad som är terrorism. Jag vill veta om det finns eller om det bara är begrepp vi använder för att slippa förklara otäcka händelser i världen som faktiskt beror på saker. Terrorism som förklaringsmodell.

Varför hände *****? Det var terrorister som gjorde det. Jaha....

Och så slipper vi tänka längre. Slipper fundera på varför det skedde som skedde. Det var ju terrorism. Förklaringen är vattentät. Nästan. Det kan nämligen hända att någon enfaldig stackare inte förstår förklaringsmodellen terrorism. Då finns det ytterligare en faktor som alltid kan förklara det mest brutala våld och alla irrationella eller desperata handlingar du kan tänka dig.

Varför hände *****? Det var terrorister som gjorde det. Jaha.... Men varför gjorde de det? De var islamistiska terrorister. Jaha... Då förstår jag.

Så ska vi alla nicka och förstå. Men jag förstår inte. Varför är vissa terrorister och andra frihetskämpar? Vad är skillnaden? Vad är terrorism?

Nej, jag förstår inte. Men jag tror.

Jag tror att det är vinnarna som skriver historien och de med makt i hand som målar verklighetsbilden. Jag tror att det alldeles för oproblematisernade begreppet terrorism används för att förenkla världspolitiken och för att vinkla verklighetsbilden till användarnas fördel. Jag tror också att det används för att rättfärdiga åtgärder som annars aldrig gått att rättfärdiga.

Terrorismen är ett slags politiskt verktyg, för "terroristerna". Terrorismen som begrepp är också ett politiskt verktyg, för terroristernas motståndare. Titta på hur politiska ledare använder begreppet terrorism. Thaksin Shinawatra har använd terrorist-begreppet för att rättfärdiga sina grymma brott mot muslimer i södra Thailand. Than Shwe använder begreppet när han jagar och fängslar den burmesiska demokratirörelsen. Putin använder begreppet för att rättfärdiga den etniska rensningen i Tjetchenien.

Nu kanske någon undrar om jag likställer terroristerna i Islamiska Jihad med frihetskämparna i Tjetchenien. Nej. Men båda dessa grupper kallas terrorister av vissa och frihetskämpar av andra. Båda dessa grupper har utfört terrordåd. Jag bara undrar vad som egentligen är skillnaden, annat än vad vi värderar vara rätt och/eller fel?

Jag tror vi är många som ser att terrorism-begreppet är subjektivt och otillräckligt som förklaringsmodell. Ändå köper vi censur- och terrorlagar i Europa. Ändå köper vi terrorismen som förklaringsmodell. För ingen av oss vill ju bli misstagna för någon som försvarar självmordsbombare.


Terrorister?

Med anledning av häktandet av de terrormisstänkta somalierna. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

15 kommentarer:

Roger Svensson sa...

Enligt mig är ett terrordåd ett dåd där syftet främst (eller enbart) är att döda/skada civila/icke-stridande parter. Tycker då inte att det begreppet är speciellt subjektivt.

Catti Ullström sa...

I så fall gör sig ju de flesta parter i olika krig, de flesta länder osv skyldiga till terrorism.

Följdfrågan från mig är i så fall vad de terror-censurlagar som eu ska införa har något med terrorism att göra (att jag läser om bomber behöver ju inte innebära att jag tänker bomba icke-stridande parter).

Ytterligare en följdfråga är huruvida de människor som försökte döda Hitler räknas som terrorister? Han var ju knappast en stridande part (iaf inte efter 1:a VK).

En sista fråga är om du räknar CIA som en terrororganisation? De har ju bevisligen dödat civila i politiskt syfte på många olika håll i världen.

Ifall CIA är en terroristorganisation (och det är de enligt din definition), innebär det i så fall att USA är en terrorstat? CIA lyder ju trots allt, iaf formellt, under den amerikanska presidenten.

//Catti

Roger Svensson sa...

"I så fall gör sig ju de flesta parter i olika krig, de flesta länder osv skyldiga till terrorism."

Här måste man skilja på aktioner där civila dör och där det primära SYFTET är att civila skall dö. En aktion vars primära syfte är att slå ut motståndarens militära kapacitet är inte ett terrordåd även om det innebär civila dödsoffer.

Terrordåd förekommer nog i det flesta krig men för att kunna anklaga en part eller ett land för att göra sig skyldiga till terrorism måste då parten eller landet saktionera detta agerande.

"Följdfrågan från mig är i så fall vad de terror-censurlagar som eu ska införa har något med terrorism att göra (att jag läser om bomber behöver ju inte innebära att jag tänker bomba icke-stridande parter)."

Det beror på om man anser att förberedelse till och att stödjande av brottslig verksamhet skall vara ett brott i sig. I de flesta länder är ju t.ex. förberedelse och planläggning av t.ex. mord ett brott i sig. Här är det är nog inte helt orimligt att man skall kunna ingripa och frihetsberöva människor innan t.ex. mordet är begånget.

"Ytterligare en följdfråga är huruvida de människor som försökte döda Hitler räknas som terrorister? Han var ju knappast en stridande part (iaf inte efter 1:a VK)."

Nej, det är rimligt att räkna personer i ledande ställning som är centrala för motståndarsidans väpnade kamp som stridande part även om de inte håller i vapnen själva. Hitler t.ex. var ju de facto överbefälhavare för Tysklands väpnade styrkor.

"En sista fråga är om du räknar CIA som en terrororganisation? De har ju bevisligen dödat civila i politiskt syfte på många olika håll i världen."

Det beror som sagt på om de personer som dödats kan på något sätt anses vara centrala för motståndarsidans väpnade kamp och därmed kan anses vara stridande part. För att CIA i sig skall räknas som en terrororganisation så måste deras primära syfte vara att bedriva terrordåd i egen regi, det kan knappast sägas vara fallet. Däremot kan man anklaga CIA för att stödja och samarbeta med terrororganisationer, men den anklagelsen kan å andra sidan göras mot de flesta länders säkerhetstjänster.

"Ifall CIA är en terroristorganisation (och det är de enligt din definition), innebär det i så fall att USA är en terrorstat? CIA lyder ju trots allt, iaf formellt, under den amerikanska presidenten."

Nej, enligt ovan så kan jag inte se CIA som en terrororganisation så USA är inte en "terrorstat" (lite missvisande term, en terrorstat ser jag mer en stat som bedriver terror mot sina egna medborgare). Däremot kan USA anklagas för att genom CIA stödja terrororganisationer.

Catti Ullström sa...

Men de flesta tex muslimska eller nationalistiska "terrorister" har ju inte som primärt syfte att döda civila, utan att föra fram ett politiskt budskap. Tex under teaterockupationen i Moskva eller World Trade Center. Döda civila är bara ett medel på vägen (försvarar det inte men konstaterar att så är fallet).

Och det finns ju krig där man gör på precis samma sätt. Dödar civila för att nå ett politiskt mål. Tänker tex på Hiroshima och Nagasaki. Eller på dagens attacker mot Gaza...

Roger Svensson sa...

Nu var jag kanske otydlig, men jag påstod inte att målet var det som var kriteriet för om en organisation skulle betecknas som en terrororganisation eller ej. Inte ens för organisationer som Al-Quaida är ju det slutgiltiga målet att döda så många civila som möjligt. Vad jag menad är att organisationer som byggs upp med det primära syftet att använda terrordåd som medel är terrororganisationer.

Hiroshima och Nagasaki var enligt min mening terrordåd. Sen kan man ju diskutera om det var motiverade terrordåd i den meningen att de kanske sparade fler liv än de krävde.

Marcin sa...

Catti.

Om du slår mig på kinden, och jag ger dig tillbaka, är jag då terrorist?

Spanjorerna invaderade Irak tillsammans med andra, vilket ledde till att många irakier miste livet. Några personer detonerade bomber i Madrid och många spanjorer miste livet. Var det terrorism?

I så fall lär det gamla testamentet ut just terrorism.
Till skillnad från det nya.

Primärtsyfte hit och dit, när din mor dör pga vatten eller medicinbrist?

Hitler anklagade vissa för att vara terrorister. Vilka kan det ha varit?

Ord som maktmedel för att rättfärdiga tjuveri och ockupation med massdöd som följd.

Catti Ullström sa...

Men det är väl knappast någon org som har syftet attanvända terrordåd. Syftet är ju alltid något annat (tex att slänga ut britterna ur USA, slänga ut ryssarna ut Tjetchenien osv, slänga ut israelerna ur palestina), även om sk. terrordåd kan vara det huvudsakliga medlet.

Om atombomberna var terrordåd, var i så fall den amerikanska regeringen terrorister? Och ifall det, vilket du antyder, var berättigat, innebär det då att terrorism i så fall ibland är berättigat? I så fall när, och vem är det som avgör detta?

Jag tror egentligen att du sätter fingret på det stora problemet med terrorism. Eftersom vi mer eller mindre stöttar USA i deras krig mot terrorismen (tystnad legitimerar) och helt klart för kampen mot terrorismen innebär ju det att vi förkastar all terrorism. I teorin. Men i praktiken kan vi inte göra det, eftersom viss frihetskamp eller terrorism eller liknande i väst anses nödvändig, och ibland också hyllas. Amerikanska frihetskriget är ett exempel. Och amerkanernas främsta medel var ju helt klart sabotage och terrorism, åtminstone innan det blev regelrätt krig.

Roger Svensson sa...

Skulle nog hävda att t.ex. Al-Quadia har byggts upp med det primära syftet att bedriva terror för att nå målet. Men man kan ju istället säga att en organsiation som primärt använder terror för att nå sina mål är en terrororgansation om det blir enklare att förstå.

Atombomberna var ett terrordåd, men den amerikanska regeringen använde primärt konventionell krigföring så jag skulle tveka att kalla de "terrorister". Hurivda man skall förkasta alla terrordåd beror ju på ens personliga moral, har man en absolut moraluppfattning att terrordåd alltid är förkastliga så finns ju inget att diskutera. Har man en mer realpolitisk, utilitarisktisk inställning så kan man inte direkt avvisa ALLA terrodåd. För att avgöra om ett terrordåd då är försvarbart eller förkastligt måste man då ställa sig frågorna:
1) Sympatiserar man med terrordådets syfte?
2) Gör terrordådet att man når eller kommer närmare målet?
3) Finns det bättre alternativ till terrordåd?

Om svaret på fråga 1) och 2) är JA och på fråga 3) NEJ så kan terrordådet anses försvarbart ur ett realpolitiskt perspektiv.

Tar man exemplet atombomberna så blir frågorna:
1) Sympatiserade man med syftet att få Japan att kapitulera?
Om JA så,
2) Innebar atombomberna att man nådde målet?
Tveklöst JA.
3) Fanns det bättre alternativ till atombomberna?
Antagligen NEJ, en konventionell invasion hade med största sannolikhet krävt fler människoliv. Sammanfattningsvis så är därför inte orimligt att försvara och anse detta terrordåd berättigat ur ett realpolitisk perspektiv.

Att stödja USA "krig mot terror" behöver ju inte nödvändigtvis innebära att man förkastar ALLA terrordåd. Men för de som INTE sympatiserar med jihadisters mål om ett världsomspänande kalifat under sharialagar så är det naturligt att bekämpa just dessa terrordåd. Sen kan man alltid diskutera om medlen för att stoppa denna terror är de rätta ...

Catti Ullström sa...

Signaturen Marcin lämnade en kommentar som jag tror jag av misstag raderade i kommentarsgranskningen... inte meningen! Publicera gärna igen (fast jag förstod inte riktigt vad i mitt inlägg du vänder dig emot, eftersom du verkar dra samma slutsats som jag).

Roger: Med din definition innefattar terroristbegreppet mycket mer än i dagens västerländska politiska språkbruk. Om vi går med på din definition blir väldigt många terrorister. Precis som du säger är kriget o kampen mot terrorismen riktat gentemot "terrorister" vars värderingar, mål och syften vi (som i väst) inte sympatiserar med. Viktigt att minnas.

Anonym sa...

Catti,

Vilket lysande inlägg! Och intressant diskussion.

Som ni (i ditt inlägg och här ovan) skriver är väl den normala definitionen på terrordåd: "våldsaktioner enbart riktade mor civila för att nå politiska mål". Och det tycker ju de flesta av oss är fel. Sedan är det ju, precis som du skriver, så att makthavarna (numera också i demokratier) i den allmäna debatten använder "terrorism" som om det vore en ideologi för vissa politiska grupper och inte medel för att införa de ideologiska målen - "en muslims gudsstat", " prolitariatets diktatur", "ett fritt palestina", "ett ariskt tyskland" eller för ta lite mindre p.k exempel "besegra hitlertyskland" (vad var de allierades statsbombningar egentligen...) osv.

De flesta av oss ogillar ju metoden så starkt att vi inte tycker att några mål rättfärdigar den. (Det är ju svårt att argumentera emot det, men vi kan ju konstatera att i verklig politik har också demokratier ibland hemfallit åt detta om än i mindre grad en de som stöder icke demokratiska system).

Som jag ser det kan förstås inte våld accepteras som politisk metod i demokratier. Frågan är väl om hotet från fanatikernas metoder (deras ideeer har ju mycket liten relevans i vår del av världen) är så stort att det ger anledning att öka kontrollen så mycket som vi gör i väst idag?

/Kristian

Catti Ullström sa...

Mitt svar på frågan blir nog, inte så oväntat, nej. Jag tror inte det är nödvändigt att skapa terrorlagar som står över andra lagar. Döm de väldsverkare som kallas terrorister med samma lagar som andra våldsverkare.

/C.

Anonym sa...

Tack för en intressant inlägg och diskussion.Någon gång strax efter 11 september 2001 utkom Kulturens värld ( jag tror att det var den tidskriften) med en artikel om en av de första "terroristerna", en bondeledare någonstans i sydamerika som kämpade för sitt folks rättigheter. Det var ett så tydligt tecken på hur begreppet terrorist kan användas på ett för mig felaktigt sätt. Däremot så har jag alltid varit motståndare till våldsamma attacker mot civila ( skolor, tunnelbanor, bussar, idrottsarenor) i syfte att skrämmas och tysta. Det meningslösa våldet! Det våld som leder förtryck!
Margaretha

Catti Ullström sa...

självklart ska vi alltid reagera mot våld mot civila. oavsett vem som står bakom det. problemet är att begreppet terrorism inte dömer alla, det utgår från godtyckligt tyckande, eller från våra värderingar.

allt gott!

//Catti

Mats M sa...

”Kriget mot terrorn”

”Kriget mot terrorn” påverkar oss alla - även i vårt lilla land. Det här tillslaget mot terrormisstänkta i Sverige är bara ett bevis på det. Har läst Cattis och era kommentarer till terrorism men tänk om det vi diskuterar och ser inte är det vi tror. Har lagt ner all min lediga tid de senaste veckorna och är nu rätt insatt i många frågor rörande 11 september attackerna. Det stora dådet som utlöste krig och terror-vågen i världen 2001.

Som de flesta människor idag sitter jag mycket på Internet och såg en kväll en nyhet på aftonbladet.se, ”Politiker ljög om kriget”. Efter någon dag var den borta igen övertrumfad av skandalrubriker. Det säger en del om hur svårt det är att ta till sig vad som är viktigt i dagens mediabrus.

Vid minst 935 tillfällen förmedlade åtta av de viktigaste personerna inom George W. Bushs regering, inklusive presidenten själv, felaktig information om Irak, inför och efter USA:s invasion av landet år 2003. Det framkommer i en mastodontrapport i januari 2008 från Centre for Public Integrity. Om USA:s regering ljugit om kriget i Irak, varför kan de då inte ha ljugit om 11 september?

Fler och fler människor i USA engagerar sig för att få fram sanningen bakom 11 september och det finns flera hundra obesvarade frågor. En fråga är t ex WTC7, ett 47-våningshus jämte den båda tornen som rasade ihop några timmar efter tornen. Det faller på samma sätt, som experter inom demolering anser är en kontrollerad sprängning.

På Internet finns det mängder av information, videoklipp, författare skriver böcker men detta ämne tas inte upp i media varken i USA eller Sverige!?
(några svenska hemsidor: 9-11.se, vaken.se, investigate911.se)

Stötta en oberoende undersökning av 9/11 attackerna, stötta journalister och politiker som vågar ifrågasätta och skriva om detta!

Beelzebjörn sa...

WTC 7 är ett rätt intressant fenomen. Kan varmt rekommendera en titt på "Zeitgeist" för de som inte sett den. Finns gratis att hämta hem på Internet: http://www.zeitgeistmovie.com/

Filmen i sig lyfter fram en del rätt vilda teorier om 9-11, och var och en får väl ta sig en funderare över vad som är konspirationsteorier och vad som inte är det. Hela kriget mot terrorismen tycker jag bygger på en serie konspirationsteorier... Eller marknadsförs åtminstone med en sådan. Vad ÄR Al-Quaida egentligen? Jag tror knappast Bin Ladin sitter i ett underjordiskt komplex omgive av dataskärmar och konspirerar och skickar ut order till tusentals lydiga tjänare. Vad finns det för konkreta uppgifter om vilka Al-Quaida är och hur de opererar?
Har de uppgifterna kommit fram via oberoende källor? I förhör med fångar? Torterades fångarna ifråga?

Jag vet inte om jag köper någon av teorierna Zeitgeist lyfter fram, men jag tycker definitivt tankegången är värd att ta i beaktande. Finns det några krig som inte förs av i första hand ekonomiska skäl? De historiska exempel och exempel som förs fram på motiven bakom USA:s tidigare krig går att granska med lite research, för den som vill, och rätt mycket stämmer, vad jag kunnat se, åtminstone till stor del.
Jag VET inte om Bush eller folket runt honom hade en mindre eller större del i 9-11, men jag är SÄKER på, att när politiker tiger, ljuger eller undviker, är det för att de döljer något, särskilt när det gäller sånt här.

Shit!
Det ringer på dörren!

Säkert FRA. Foliehatt på! ;)