onsdag 19 mars 2008

Bevara svenska språket???

De svenska språken måste bevaras. Svenska språket skall värnas.

Nu är förslaget som ska göra det ovan nämnda här. Utredningen heter just Värna språken. SvD skriver:

"Offentliga myndigheter ska se till att en svensk terminologi används och utvecklas inom deras respektive fackområden, enligt förslaget. Därtill föreslås en bestämmelse om att den som företräder Sverige inom EU ska tala svenska och använda tolk, om det inte finns särskilda skäl."

Bengt-Åke Nilsson, mannen bakom utredningen, kommenterar förslagen såhär:

"Dels är vi övertygade om att man förhandlar bättre på sitt modersmål, dels är det viktigt att svenskan faktiskt används om dess ställning som officiellt EU-språk inte ska undergrävas på sikt."

Min reaktion på det här är först och främst att det är ett otroligt märkligt sätt att tänka kring språk och språkutveckling. Vilken fara är det egentligen de vill eliminera? Vad är det egentligen vi ska kämpa för att bevara, och framförallt varför?

Förslaget känns så fruktansvärt reaktionärt och konservativt att jag får kalla kårar. Det är någon slags otäck kulturkonservatism a lá förra sekelskiftet som genomsyrar hela utredningen.

Detta eviga bevarande och värnande känns som ett satans otyg emellanåt. Vi svenskar måste sluta bara bevara, vi måste sluta tänka bakåt. Våga jobba med utvecklingen istället för mot den. Var stolta över att vi generellt är väldigt bra på språk i Sverige. Utnyttja det. Jobba framåt. Jag har dessutom hört sägas att det är lättare att jobba i medströms...

Inte heller på Språkbloggen gillar de det nya förslaget, på Opassande påpekas det märkliga i att ta efter något som tidigare fördömts och på Badlands Hyena ses förslaget som imperialistiskt. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

4 kommentarer:

Andreas sa...

Nu rör ju mina invändningar att förslaget inte är tillräckligt kraftfullt.

Vadå reaktionärt? Håll inne med kraftuttrycken, vetja! Detta handlar om att vi inte ska få en situation där en liten elit behandlar alla viktiga frågor på engelska, medan det svenska folket i övrigt använder svenskan, som nu blivit ett lågstatusspråk.

Är det likaledes reaktionärt att värna de språkliga minoriteterna? Eller det kanske är lika bra att i framgångsandan utplåna hela den samiska kulturen) (Det låter ju lite sovjetiskt, rentav... :D)

Ingen vill att svenskar ska bli sämre på engelska. Detta handlar om att engelskan inte ska få bli allenarådande. Och denna ståndpunkt baseras på två enkla argument: 1) kvaliteten sjunker om vi bara skriver på engelska, eftersom de allra flesta, även duktiga forskare och dylikt, är bättre på sitt modersmål än engelska. 2) det blir svårt för viktiga samhällsinstitutioner att kommunicera med det omgivande samhället om de endast använder engelska.

Det handlar alltså om makt. Om makten över vårt tänkande. Och om samhällsmakten. Hur vore det om svensken i fortsättningen var tvungen att tala engelska i kontakt med myndigheter? Det är inte svårt att se att det för de flesta skulle innebära klart sämre möjlihgeter att hävda sin rätt.

Catti Ullström sa...

Jo, jag vet ju vad ditt inlägg handlade om. Har ju trots allt läst det.. men vill gärna få reaktioner...;-)

Nej, det är inte alltid reaktionärt att värna om ett språks överlevnad eller utveckling. Det handlar om hur man gör det och vad man menar med värna om och utveckling. Visst ska vi ha rätt, rätt, att använda svenska språket i olika sammanhang. Men vi ska inte tvingas att göra det. I sametinget finns tolkar och tolkning alltid tillgängliga men man har också möjlighet att prata svenska, och många väljer att göra så. För att det når ut på ett annat sätt, till en bredare publik.

Att ha alla till att tala med tolk i Eu-sammanhang, ja det menar jag är reaktionärt. Och märkligt. Och fruktansvärt onödigt. Vi kanske bör fråga oss varför det skulle vara bra?

Att tala om att vi som svenskar skulle behöva tala eng i kontakt med myndigheterär ju att göra vissa rätt godtyckliga antaganden... som jag inte tror du riktigt har fog för. Lite att måla fan på väggen...

Det här med att forskare når ut bättre osv... Jo, visst skriver vi bättre på vårt modersmål. Och inom vissa ämnen är det i högsta grad nödvändigt att skriva på svenska för att nå ut till de man vill nå ut till. Men inte inom alla ämnen. Om svenska forskare vill nå ut internationellt är det ofta givet att de bör skriva på engelska. Kanske är de språkligt något sämre på engelska... men troligen kan de få fram det de vill och säkerligen når de en mkt bredare publik, därmed stärks ju också den svenska forskningens anseende.

Att använda sig utav tolk istället för direktkommunikation kan jag, vilket jag också skriver, inte tänka mig är något annat än dåligt för kommunikationsmöjligheterna.

Sedan detta med att man ska värna om det svenska språkets uppbyggnad och så vidare. Det svenska språket är ett språk uppbyggt på låneord. Att börja se över det för att värna om det "svenska"... nja. Helt enkelt nja.

Så huruvida jag vill köra över svenskar och och samer och andra i sovjetisk stil... nej, knappast. Men jag tror att vi värnar om de svenska språken mer genom att jobba framåt. Ta tillvara den utveckling som sker istället för att försöka bromsa den.

Andreas sa...

Den här diskussionen handlar väl inte om lånord? Det är (för det mesta) en rent stilistisk fråga och har inte med språkpolitik att göra. Jag tycker inte alltid att engelska lånord är så snyggt, men det är betydelselöst i jämförelse med att svenskan helt trängs ut från vissa områden.

När det gäller tolkning i EU så handlar förslaget om att undvika att möjligheten till tolkning försvinner. Om svenskar inte använder tolkning, finns nämligen risken att detta sker. Och om våra politiker inte längre får använda sitt modersmål i EU, så innebär det alltså att vårt land styrs av politiska institutioner som stänger ute många svenskar (både från att representera Sverige och från att följa den politiska utveckling), vilka tyvärr inte har tillräckligt goda kunskaper i engelska. Att detta är en maktfråga är inte svårt att se. Som jag ser det vore det omöjligt att acceptera ett EU där inte längre möjligheten till tolkning finns.

Jag tänker mig faktiskt motsatsen. Att människor inte får använda sitt modersmål, kan jag inte se som annat än dåligt för kommunikationsmöjligheterna.

Catti Ullström sa...

Ja, motsatsen skulle vara dålig. Möjligheten att prata svenska med tolkning ska förstås finnas, allt annat är orimligt. Men det ska inte vara ett tvång.