måndag 31 mars 2008

Fel och rätt om gymnasieskolan.

Den utredning angående förändingar för gymnasieskolan som idag presenterats kommer med både en del bra och en del dåligt. Det positiva beskeded är att andelen specialprogram kommer att minska. Allt för specialiserade program har ibland sagts öka valfriheten i skolan, men i min mening har de motsatt effekt. När människor tvingas vinga ellt för smala vägar allt för tidigt blir resultatet ofta att deras möjligheter att välja väg efter gymnasiet blir mycket begränsade.

15- och 16-åringar som väljer gymnasieprogram är ungdomar som eventuellt vet precis vad de vill i framtiden, eller kanske inte. Är det så att de vet det med säkerhet kommer de troligen att välja gymnasieinriktning efter det, och som många av oss som en gång var tvärsäkra 16-åringar vet så kommer de att hinna ändra sig och bli tvärsäkra på andra framtidsplaner både en och två gånger. Är det så att de inte är säkra på vad de vill göra i framtiden kommer de troligen välja det någon annan rekomenderar dem, det som kompisarna väljer, det som är mest poplulärt eller det som de kommer in på. Därför är det viktigt att alla gymnasieprogram, yrkesförberedande som studieförberedande, inte är för snäva utan ger en bred grund som ger eleverna stora valmöjligheter i framtiden.

Det tråkiga och dåliga beskedet är att "kraven" för att komma in på gymnasiet ska höjas. Elever ska i framtiden ha G i minst 12 ämnen för att komma in på studieförberedande program och i minst 8 ämnen för att komma in på yrkesförberedande program. Att jag anser det här vara dåliga förslag beror på flera, men främst två, saker.

För det första för att det i praktiken är frågan om att minska valmöjligheterna för vissa elever. De elever som inte utvecklats i samma takt som det stora mertalet, de elever som kommer från hem helt eller delvis utan studietradition samt elever som är uppväxta i socialt tuffa områden blir de som i praktiken blir lidande av den här sortens reform.

För det andra för att jag inte tycker om att reglerna inte ska vara de samma för yrkesförberedande program som för studieförberedande program. Vi bör sträva efter att studieförberedande och yrkesförberedande program ska ha samma status. Egentligen skulle jag tvärtom vilja se att de yrkesförberedande och de studieförberedande programmen närmade sig varandra. Den här typen av förslag stärker tyvärr bara bilden av att studieförberedande program är för bättre elever och yrkesförberedande program för sämre elever, en bild som lever kvar ända upp i yrkeslivet.

Bloggat: Makan, Björn, Rosemari, Johanna, Magnus, Mary,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

4 kommentarer:

Mary sa...

Jag ser inte riktigt på det som du gör nu att det måste vara lika för att ha lika värde. En del är bättre på visst och en del är bättre på annat. I dagsläget så är det faktiskt störe fterfrågan på de med praktiska kunskaper än de med teoretiska, eller hur? Såd et svänger en del det här.

För mig handlar det mycket om rätt man på rätt plats - ur det individuella perspektivet då.

Catti Ullström sa...

Mary: Nja, jag menar nog inte riktigt att det måste vara lika för att ha lika värde. Inte egentligen. Snarare det ena, trots att arbetsmarknaden ser ut som det gör, har lägre status än det andra och att det här förstärker den bilden. Som tonåring definierar man sig inte sällan som bra eller dålig utifrån sina betyg, trots att det som vi alla vet inte är meningen att det ska vara så fungerar det på det viset. Konsekvensen blir rimligen att en person med höga betyg är bättre än den med dåliga, och att ett program där du behöver höga betyg är bättre än ett där du behöver låga. Inte för att det egentligen är så, utanför att jag tror att det uppfattas så.

Vidare tror jag också att det förstärker känslan av att yrkesförberedande program är för sk. studiesvaga och tendensen att bra lärare söker sig bort från de programmen blir nog större, och den tendensen är redan idag väldigt stor.

//Catti

Lars Petter sa...

Så länge det finns politiker som pratar om att yrkesinriktade utbildningar är för de sämre eleverna eller för "andra klassens medborgare" som vänsterpartiets Rosanna Dinmarca så fint uttryckte det så kommer vi leva med synen på "arbetaren" som den lägre stående och som något man absolut ska undvika att bli.

Catti Ullström sa...

Precis min poäng. Och det blir knappast bättre av det nya gymnasieförslaget. Precis som jag skriver skulle jag hellre vilja se att de yrkesförberedande programmen och de studieföreberedande programmen närmade sig varandra.

//Catti