onsdag 19 mars 2008

Lägg ner Forum för Levande Historia!

Jag har länge (sedan tiden på Historiska Instutionen i Lund) varit av uppfattningen att Forum för Levande Historia är ett populistiskt projekt som bör läggas ner. Inte för att jag känner motvilja mot det material de hittills tagit fram (det gör jag inte) utan för att jag inte gillar att staten så direkt går in och styr den historiska forskningen. Staten ska inte styra historieskrivningen. Punkt.

Forum för Levande Historia var nog en god tanke, men i praktiken blir projektet tämligen problematiskt. Eftersom forumet vill att vi ska tala mer i skolor och i allmännhet om några av de värsta brotten mot mänskliga rättigheter blir forumet ett demokratiskt problem. Motsägelsefullt?

Inte särskilt. När Forum för Levande Historia gjorde sin satsning på förintelsen gjorde de det för att den dåvarande Persson-ledda regeringen bestämt det. När de nu gör sin satsning på kommunismens brott mot mänskligheten gör de det för att den nuvarande regeringen bestämt det. Häri ligger problemet.

Det är alltså politiker som bestämmer vilka brott mot mänskligheten som är så pass allvarliga att vi, genom Forum för Levande Historia, ska tala mer om dem. Det handlar alltså utan tvekan om direkt politiskt styrd historieskrivning.

Forum för Levande Historia gör gällande att nazismens och kommunismens brott mot mänskligheten är tillräckligt allvarliga för att vi bör diskutera dem mer, och påminnas om att inte glömma dem. So far, so good. Jag har själv undervisat om både det ena och det andra. Tycker utan tvekan att det är viktigt. Inga missförstånd på den punkten. Problemet är att när vi inkluderar olika händelser och företeelser exkluderar vi också en del. En hel del. Kolonialismens brott mot mänskligheten? Imperialismens brott mot mänskligheten? Och så vidare.

Av ovan nämnda anledningar anser jag alltså att Forum för Levande Historia inte hör hemma i Sverige, åtminstone inte så länge det styrs direkt av den svenska regeringen (oavsett vilket parti som sitter i regeringen).

Målar jag fan på väggen? Okej att Forum för Levande Historia är principiellt problematisk, men tror jag verkligen att forskningen blir tydligt ideologiskt präglad?

Om jag någonsin tvivlade så har idag Björn Fridén gjort mig mer övertygad än någonsin om att jag har helt rätt. Forum för Levande måste bort, eller göras oberoende. Läs gärna hans inlägg om Björklunds föreslagna samarbete mellan Forum för Levande Historia och Upplysning om Kommunismen och konsekvenserna som detta fått på Alliansfritt Sverige.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

10 kommentarer:

Anna sa...

Jag håller med. Lägg ner!

Och jag har ett kompleterande förslag:

- Satsa pengarna på skolan och på fri forskning istället!

Jonas Morian sa...

Catti, Forum för levande historia lägger sig inte i den fria forskningen - man bedriver öht ingen egen forskning - och styr inte historieskrivningen. Vad många verkar missa är att våra omhuldade universitet också är statliga myndigheter och därmed lika styrda av regeringen som Forum för levande historia. Alltså i praktiken inte särskilt hårt alls. Vi har som bekant en lång tradition av självständiga ämbetsverk i det här landet - och ministerstyre är förbjudet.

I fallet med att Forum för levande historia uppmärksammar också de brott mot mänskligheten som begåtts under kommunistiska regimer, så var det något som gjordes redan innan den nya regeringen tillträdde. Det som skett sedan dess är ett konkret uppdrag, vilket regeringen förstås har rätt ge till en myndighet. Men frågan är alltså inte ny.

Sedan har f ö också t ex kolonialismen tagits upp, även om man medialt inte ägnat det lika stor uppmärksamhet.

Anonym sa...

Hejsan!

Det är underligt att det minsann gick bra att dra upp Nazismens ca 20 miljoner offer men att det tydligen är en känslig fråga att exponera socialismens/kommunismens mer än 200 miljoner offer.

Visst, lägg ner skiten. Men först efter att byken dragits upp ordentligt och offentligt!
Sveriges socialister/kommunister har en liten men reell del i allt detta. Upp med det på bordet!

Catti Ullström sa...

jonas: det är sant att de forum för levande historia inte bedriver egen forskning, och det är helt mitt misstag att det låter så i min text. Det är också sant att ingen forskning är helt fri.

Men. Iom att forum för levande historia är vad de är, en myndighet, så skickar de ut starka signaler om vilken historia som är viktigast att minnas. De ämnesområden de fokuserar på får en särställning inom inte minst skolundervisningen. Du känner, misstänker jag, till de starka band som finns mellan lärarkåren samt lärarhögskolan och forum för levande historia. Det är klart att det här spelar roll för det historiemedvetande vi alla formar. Och historiemedvetandet formar vår historiesyn... Är det statligt styrd historieskrivning? Det är nog åtminstone statligt styrt formande av historiemedvetande.

Missförstå mig rätt, jag tycker det är viktigt och bra att diskutera nazister, kommunisters och andras brott mot mänskligheten. Jag tycker inte att det är bra att det görs i den regi som det görs på forum för levande historia. För min del kan forum för levande historia få finnas kvar, men inte som myndighet.

Att forum för levande historia inte skulle vara mer styrt än universitet av politiker motsägs väl av det faktum att det var Perssons initiativ och av Björklunds senaste agerande ang. den kommande kommunistsatsningen. Att forum för levande historia dessutom också är tämligen trendkänsligt, eller populistiskt, är förstås min egen analys. Men jag vet att den delas av fler historiestuderande...

Nåväl. Fortsätt gärna med arbetet men koppla loss från staten.

Anonym: Ja du, den där typen av kommentarer får man väl räkna med när man skriver om det här. För mig som demokratisk socialist innebär inte en utredning om saker som andra människor gjorde innan jag var född några otrevligheter... Jag har faktiskt gjort mig känd för att undervisa mer än de flesta om Sovjet och det som skedde där, framförallt under stalinismen. Att jag tar upp det nu beror förstås på Björklunds osmidiga hanterande som gör frågan påmind. Att det skulle komma en satsning på kommunismens brott var något som även s-regeringen drev och ´varken jag eller särskilt många andra har något emot den saken. Jag har dock något emot när en minister lägger sig i historieskrivningen på det sätt Björklund gjort. För den som undrar vad jag menar är det fritt fram att läsa Fridéns inlägg, vilket jag ju länkar till.

Lars Petter sa...

Härligt Cattis, nu börjar du låta som en riktig liberal! Ta bort statens makt över att bestämma vilken historia som är viktig, fortsätt sedan med att ta bort kulturstödet och annan statlig styrning. Låt folket bestämma vad som är viktigt och vad som är bra.

Catti Ullström sa...

Nu behöver jag väl knappast påpeka att jag inte tycker att det jag skriver om i det här inlägget har något med kulturstöd att göra...;-)

men du har rätt i att folket ska ha rätt att välja, just därför är ju kulturstödet så viktigt. Kulturen är ingen marknad, det lilla och smala har sin plats det också. Och genom kulturstödet får det finnas kvar, och således ger kulturstödet folket rätten att välja mer fritt... Frihet och socialdemokrati går i min mening hand i hand, det är bara definitionsfrågor...

Hur som helst handlade ju inte det här om kulturstödet... och vad gäller FLH är vi helt eniga. :-D

//C

Lars Petter sa...

Men Cattis, nu är du inte konsekvent. Å ena sidan ska staten inte få bestämma vilken historia som är viktig, men samtidigt ska staten få bestämma vilken kulturyttring som är viktig. Hur försvarar du att några få bestämmer vad den stora massan ska lägga sina pengar på. Är det inte detsamma som översitteriet inom historiefrågan?

Catti Ullström sa...

jodå, jag är rätt konsekvent. du kanske inte läser vad jag menar...;-)

kulturstödet är inte att styra någonting, det är att stötta även det som någon slags "mainstream-kulutr-marknad" inte vill ha, eller det som kapitalet inte sponsrar... för det ska vi ju vara på det klara med. näringslivet pumpar förastås in pengar i kulturen... dvs den kultur de vill se och anser sig tjäna på.

det här inte alls samma sak som ett stort statligt projekt, vilket FLH är. ett projekt där man dessutom styr vilken del av historien som är viktig(ast).

jag är medveten om att all historieskrivning på sätt och vis styr vad som uppfatas som viktigt, och därmed vårt historiemedvetande. men jag anser inte att denna en sådan instution eller myndighet ska ligga under det statliga inflytande som FLH gör.

Jag ser inget problem i att staten ger pengar till historisk forskning, via universitet, eller till nya läromedel, via andra instrument. problemet är att FLH är, vilket Björklunds utspel visat, tämligen känsligt för politisk ideologi. och det behöver historieberättandet inte mer av... snarare mindre.

//C

Jonas Morian sa...

Catti, det kan verka vara en enkel lösning att "koppla bort" Forum för levande historia från staten - exempelvis genom att omvandla myndigheten till en stiftelse. Man bör dock ha klart för sig skälet till varför denna konstruktion valdes.

När embryot till dagens Forum för levande historia startade från 10 år sedan så pågick en livlig politisk diskussion om huruvida staten öht borde hålla sig med stiftelser. Det påpekades bl a att skattebetalarna inte hade någon insyn i dessa, vare sig i fråga om ekonomi, organisation eller verksamhet. Forum för levande historia bedömdes vara en så angelägen verksamhet att alla skulle garanteras insyn - därav myndighetsformen.

Det är sant att Forum för levande historia tillkom på Göran Perssons initiativ, men beslutet om att inrätta verksamheten fattades med bred (möjligen rent av fullständig) enighet i riksdagen. Och som bekant så har ju t o m vänsterpartiet nu backat från sin tidigare kritik av verksamheten, och hyllar nu initiativet att uppmärksamma brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer.

Själv tycker jag att det är självklart att staten, i form av t ex regering och myndigheter, har uppfattningar om vad i historien som är särskilt angeläget att uppmärksamma. Det handlar om värderingar som är grundläggande i ett demokratiskt samhälle; att peka på förenande mönster och mekanismer som lett till antisemitism, förföljelse av oliktänkande, avhumanisering av funktionshindrade, diskriminering och trakasserier av homosexuella etc. Utifrån det perspektivet så är det inget märkligt att regeringen Persson ber Forum för levande historia att uppmärksamma Förintelsen och regeringen Reinfeldt brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer.

Catti Ullström sa...

"Själv tycker jag att det är självklart att staten, i form av t ex regering och myndigheter, har uppfattningar om vad i historien som är särskilt angeläget att uppmärksamma." Det är kanske just det som är skillnaden mellan ditt o mitt ställningstagande.