tisdag 4 mars 2008

Religionen och yttrandefriheten - igen.

Något är allvarligt fel. När det var kränkande bilder på Profeten som publicerades var det censur att bort dem. När det nu är kränkande bilder på Sonen som tas bort tycker vissa att det handlar om god smak och respekt.

Varken bilder på bomb-Muhammed eller bilder på bajs-Jesus är bilder som särskilt tilltalar mig. Jag tycker inte att Muhammed-karikatyrerna var något särskilt vasst eller progressivt inslag i samhällsdebatten. Tvärtom tycker jag att de var ett ganska reaktionärt inslag. Men jag gillar yttrandefrihet. Så långt det går. Därför måste jag gilla det faktum att även inslag som i min mening är reaktionära har plats i debatten. Poängen med yttrandefriheten är att alla i vårt samhälle ska få uttala sig, göra sina inlägg, utan att därmed riskera hot, våld eller straff. Du ska ha rätt att tycka och kritisera oavsett vem du är. Oavsett arbetarklass eller överklass. Oavsett muslim eller kristen.

Jakob Heidbrink skriver klokt om detta på sin blogg. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

11 kommentarer:

Martin Olsvenne sa...

Håller helt med.

Catti Ullström sa...

Ja, det borde ju vara en självklarhet för de flesta vänner av yttrandefriheten (inte minst de liberala) egentligen. Det tokiga är ju att det inte är så, att yttrandefriheten inte fungerar som den ska, dvs på lika vilkor.

Nu vet jag att du inte kan hållas ansvarig för allt vad dina partikamrater gör runt om i landet men du måste ju hålla med om att ansvarig (c)-politiker i Linköping formulerar sitt försvar av censuren lite märkligt:

– Att kränka religiösa figurer är en ovillkorlig rätt man har enligt yttrandefriheten. Men det innebär ju inte att man måste göra det.

(från Expressen)

För även om vi inte måste kränka någon är det ju rätt märkligt om det är politiker o tjänstemän på lokal nivå som godtyckligt bestämmer när och vem som får kränkas...

Roger Svensson sa...

Vad har det här med yttrandefrihet att göra? Yttrandefriheten innebär INTE att du kan kräva att någon annan skall upplåta utrymme för dina yttringar.

Der är ingen inskränkning i yttrandefriheten att bli vägrad att t.ex. få ställa ut Muhammedkarikatyrerna i den lokala Moskén. Det är lika lite någon inskränkning i yttrandefriheten att kommunen inte upplåter plats för bajs-Jesus affischer!

Martin Olsvenne sa...

Catti: Klart att den lokala c-politikern har rätt i sak - man MÅSTE ju inte kränka religiösa figurer. Men man måste tamigf*n provocera och debattera. Den här gången var det ju inte ens någon religiös grupp som hade klagat såvitt jag förstår. Hans uttalande visar alltså på en undfallenhet mot den typen av religiösa krafter som vill inskränka yttrandefriheten, och det är jag helt oenig med. Jag tror på allvar att vi kan tvingas se lagliga inskränkningar av grundlagen i framtiden. Jag är väldigt orolig för det.

Catti Ullström sa...

roger: min evige antagonist... jag tänker citera jakob heidbrink i mitt svar till dig, jag länkar till densamme i mitt inlägg:

"Skulle det här vara en privat organisation som gör så, skulle jag inte ha några problem med det: privata måste få vara inskränkta. När dock kommunen - alltså det allmänna - skyddar vissa grupper från att uppleva obehaget att hånas, får jag problem med det."

Jag är enig med honom. Läs gärna hela hans inlägg, det är bättre än mitt.

Martin: Problemet med hans uttalande är inte att han har fel i sak. Han hjar helt rätt: man måste få provocera och debattera m.m, och men man behöver inte göra det. so far so good.

det märkliga är att han säger det när han försvarar censur, vilket för mig är märkligt och smått motsägelsefullt.

för i övrigt är jag precis som du orolig för den typen av framtida inskränkningar i grundlagen.

Roger Svensson sa...

Cattis Ullström:

Nej, jag ser faktiskt inte att man inte får sätta upp vad som helst i kommunala lokaler skulle vara någon inskränkning i yttrandefriheten. Om t.ex. info14 satt upp en affisch med reklam för en "nationell musikfestival" illustrerad med motsvarande "bajs-Muhammed" så skulle det knappast varit något gnäll från Expressen (eller dig) om "inskränkning i yttrandefrihet" och "censur" om den tagits ned. Snarast hade väl då beslutet hyllats och det diskuterats hur man skall stoppa dessa "kränkningar" ...

Catti Ullström sa...

vad du tror får stå för dig. jämför reaktionerna mellan muhammedbilderna och jesusbilderna och gör själv en bedömning.

och om du antar att muhammedbilder skulle väcka mer anstöt (vilket jag inte tror), kan det vara intressant att fråga sig varför.

diskutera hypotetiska situationer vs. faktiska situationer kan vi göra i en evighet. troligen kommer vi ingen vart, då våa antaganden vilar på vår egen uppfattning om saker o tings förhållanden.

Roger Svensson sa...

Om man skall jämföra reaktioner så är det ju bara att jämföra reaktionerna på t.ex. "Ecce Homo" med Lars Vilks rondellhundar och Muhammed-karikatyrerna. Var ju knappast några omfattande protester mot "Ecce Homo" från kristna här, inga kristna mobbar brände svenska ambassader och flaggor utomlands, inga länder krävde ursäkter av Sverige för denna "kränkning" av Jesus, inga dödshot tvingade Elisabeth Ohlson Wallin till livaktsskydd dygnet runt osv.

Catti Ullström sa...

Nu talade jag om reaktioner i sverige, inte internationellt. Dessutom var ämnet bajs-jesus, inte den av dig nämnda bilden (vet inte ens vad det är, men ifall den inte innehåller något som direkt kränker jesus eller gud på bilden tycker jag inte att den är relevant i sammanhanget). Jag menar att de flesta svenskar hellre accepterar kränkningar mot muslimer än mot kristna.

Det märks på många sätt:

På min blogg märks det alltid rätt väl, ifall jag skriver om diskrimminering av muslimer eller kränkningar mot muslimer är det alltid en massa svenskar som gärna vill försvara både diskrimineringen och kränkningarna.

Men talar jag om kränkningar av kristna, som tex i det här inlägget, är det få som vill försvara kränkningarna (inte heller jag, å andra sidan).

Varje gång jag skriver om muslimer eller islam får jag rasistiska,ibland hotfulla, kommentarer, eller/och mail. När jag skriver om kristna eller bara "vanliga" svennar får jag aldrig några sådana.

Jag tror att det är viktigt att vi inte blundar för dessa ojämlikheter. Även om jag inser att det kan vara lättare att göra det.

Roger Svensson sa...

Ecco Homo utställning (som bl.a. visades i Uppsala domkyrka) innehöll bilder på Jesus omgiven av t.ex. läderbögar. Har full förståelse för att detta kan upplevas som kränkande av vissa kristna grupper (precis som Muhammed omgiven av läderbögar skulle göra det för vissa muslimer).

Sen har jag svårt att se att icke-kristna/icke-muslimska svenskar generellt skulle bli mer upprörda av saker som kränker kristna än saker som kränker muslimer. Det finns nog t.ex. lika lite stöd för förbud mot dessa yttringar i bägge fallen.

RÄTTEN att kränka är central i yttrandefriheten och den måste alltid försvaras! (Det behöver inte per automatik innebära att man tycker det som "kränker" är bra eller kul.)

Att folk är mer benägna att försvara det som anses kränkande av en del muslimer beror nog i hög grad att dessa faktiskt vill förbjuda dessa yttringar. Få kristna skulle nog ens komma på tanken att förbjuda kränkningar av kristna, så det är ingen större fråga ...

Catti Ullström sa...

Eller så beror det på att vi (vi som ett grovt genraliserande uttryck för "vi icke-muslimska svenska medborgare", använder det trots att jag inser att vi icke-muslimska svenskar knappast är en homogen grupp)på något undermedvetet plan tycker det är mer ok att kränka muslimer. Det är vad jag tror. Man behöver inte tro som jag, men det är vad jag tror.