måndag 24 mars 2008

Upprop mot statlig historieskrivning - se över FLH!

Förra veckan skrev jag ett inlägg om varför jag inte tycker att Forum för Levande Historia bör finnas i dess nuvarande form. Via Svensson har jag uppmärksammats på att jag inte är den enda som är av denna åsikt. Ett stort antal doktorander och disputerade i historia eller andra samhällsvetenskapliga ämnen har nu startat ett upprop mot statlig historieskrivning, mot Forum för Levande Historia som statlig myndighet. Det de trycker på i sin motivering är just det som jag försökte påvisa i mitt inlägg, nämligen att Forum för Levande Historia ger en för tydlig ideologisk prägel på den historia som förmedlas, främst i våra skolor. På så vis påverkar politiker folkets historiemedvetande i alldeles för hög grad. I praktiken blir det statlig historieskrivning. På hemsidan historieuppropet.se skriver de:

"...'Genom att belysa de mörkaste delarna av mänsklighetens historia vill vi påverka framtiden', skriver Forum för Levande Historia på sin hemsida. Men varför tillkommer makten att peka ut vilka som är ”de mörkaste delarna” den för tillfället sittande regeringen? De betydande skillnaderna mellan olika historiska perspektiv på till exempel den kommunistiska erfarenheten visar riskerna med statliga historiekampanjer i blixtbelysning. Ska nästa regering satsa Levande Historias 43 årliga miljoner på upplysningskampanjer om massmorden som följde i koloniseringens spår under borgerliga regimer? Eller på historiskt ansvar för världssvält och ojämlikhet? Ska varje gymnasiekull få en historieundervisning som präglas av den för tillfället sittande regeringen? Risken för ett politiskt opportunt urval ligger i öppen dag."

Jag hoppas förstås innerligt att den här kampanjen får genomslag och uppmanar alla dokorander eller redan disputerade i historia eller samhällsvetenskapliga ämnen som eventuellt läser min blogg att skriva under uppropet.

Annat läsvärt: Karlberg skriver klokt om skoldebatten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för att du fick mig att vakna!
Jag har fram till nu tyckt att tanken med Forum för levande historia varit tilltalande, utan att närmare sätta mig in i hur det fungerar. Men är det så att det är regeringen, oavsett färg, som ska bestämma vad det ska forskas och informeras om är vi förstås inne på en farlig väg.
Jag har ett eget exempel från min tidiga tid i Amnesty. Min grupp fick i uppdrag att jobba för att få loss en politisk fånge i Mocambique. Landet hade då ett slags marxistisk styre som också korrigerade historien till sin egen fördel - och beordrade att denna "korrigerade" del skulle läras ut på skolorna. Leonaordo, som "vår" fånge, hette var en historielärare och tvingades lära ut något som han visste vara fel. Men vid ett prov en gång kunde han inte låta bli att klämma in en brasklapp som belyste detta faktum. Han dömdes till 8 års fängelse och 80 piskrapp för att han ifrågasatt den statligt styrda historieskrivningen.
Något att tänka på.
Leonardo slapp ur fängelset efter fem år men med svårt pisksnärtad rygg.

Catti Ullström sa...

Och det är ju inte bara i diktaturer staten vill fängsla de med "fel" uppfattning om historien. Både i Frankrike och i Tyskland är det där med att förneka förintelsen något staten vill förhindra genom fängelsestraff.

Missförstå mig rätt. Det är hemskt att det finns människor som förnekar förintelsen och de har givetvis fel. Förbannat fel. Men vi kan inte fängsla människor för att de har förkstligt, förbannat fel historiesyn. Det är något ganska märkligt och otäckt när den strategien diskuteras i demokratier.

Jag förstår lockelsen i att försöka ge historievetenskapen den "medborgaruppfostrande" roll den hade vid förra sekelskiftet, men vi måste lära av historien. Historia ska inte användas för att fostra medborgare i god demokratisk anda, lika lite som det borde ha används för att fostra medborgare i god nationalistisk anda för 100 år sedan.

Allt gott!

Catti