tisdag 29 april 2008

Riktiga EU-sanktioner nu!

Skärp sanktionerna mot Burma är budskapet den burmesiska demokratirörelsen och den internationella Burmarörelsen gång, på gång, på gång upprepar. Skärp de europeiska sanktionerna mot Burma är det budskap jag själv tillsammans med den svenska såväl som den europeiska Burmarörelsen gång, på gång, på gång upprepat.

Idag släpper International Trade Union Confederation en ny rapport. Rich Pickings: how trade and investment keep the Burmese junta alive and kicking är namnet på rapporten och den innehåller det utlovade. Med fokus på energisektorn. Den går igenom hur investeringar påverkar den burmesiska befolkningen och den burmesiska juntan. De konstaterar att trots att investeringarna i Burma de senaste 10 åren mångdubblats ligger fattigdomen på samma nivå som tidigare. 95% av Burmas befolkning lever på mindre än 1 dollar om dagen. Det innebär att 5% har mer än 1 dollar om dagen. 5%. Den uppmanar till sist omvärlden att vidta åtgärder. Riktiga åtgärder.

Fokus ligger som nämnt på energisektorn, av naturliga skäl. Investeringar inom framförallt gas och olja genererar miljarder amerikanska dollar och är juntans huvudinkomst. Franska TOTAL (där bland andra Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken och Folksam har fonder) är en stor spelare, men marknaden tas allt mer över av Kina, Indien och Thailand. Därmed finns det också delar av rapporten som fokuserar på dessa länder. De delar av rapporten som jag hoppas att svenska politiker kan ta intryck av är de uppmaningar som i rapporten riktas mot omvärlden, inte minst mot EU.

Den omvärldsstrategi för att stötta demokratiutvecklingen och folket i landet som förespråkas i rapporten är mer sofistikerade, de facto verkningsfulla, sanktioner. Mer specifikt är det de menar:

- Ett av FN infört förbud mot alla nyinvesteringar inom gas- och oljesektorn.
- Ett europeiskt införande av finansiella sanktioner av den sort som USA och Australien redan infört. Det vill säga förbud mot finansiella transaktioner för individer inom militären eller med nära band till militären samt för företag som drivs eller ägs av militären eller av personer med nära band till militären.


Annat intressant om , , , , , ,

Ps. Appropå skuggbudgeten så är jag också verkligen sosse.

Inga kommentarer: