fredag 23 maj 2008

Behörigheten och Betygen = Bakläxa!

Jag försöker distansera mig från skolpolitiken. Mest för att den gör mig arg, alldeles för ofta. Mest för att den går åt fell håll, alldeles för ofta.

Men så kommer beskedet om obehöriga lärare och betygsättning idag. Enligt den statliga utredning som nu slutförts föreslås att obehöriga lärare inte ska få sätta betyg. Ett sätt att höja läraryrkets status, jublar somliga av högerbloggarna. Är det verkligen det? Jag är tveksam.

Innan jag fortsätter vill jag förtydliga att jag förvisso tycker det är viktigt med behöriga lärare, men jag skulle hellre se ett förslag som gav obehöriga lärare möjlighet att ta examen. Dessutom tvivlar jag på att behörighetsproblematiken verkligen är den största och viktigaste skolfrågan.

Förslaget som utredningen tagit fram innebär att betyg skall sättas behörig lärare (som inte är den undervisande läraren) i samråd med icke-behörig lärare (som undervisar klassen). Ifall dessa två personer inte kan komma överens ska rektorn få sista ordet.

Som jag ser det kommer det här förslaget få flera konsekvenser, få av dem goda.

Det är i och för sig möjligt att den behörige lärarens status höjs, men jag skulle snarare tro att konsekvensen blir att den icke-behörige lärarens staus sänks. Det ena ger inte automatiskt det andra, även om det möjligen gör det.

Den behörige läraren, som troligen har svårt att bedöma annat än det eleverna presterat skriftligt (vilket i många ämnen är långt ifrån allt vad som ska bedömas) har bara en "halv bild" av eleven denne ska betygsätta.

Den som har sista ordet ifall den behörige och den obehörige läraren inte kommer överens är rektorn. Jag vill här poängtera tre saker. Dels är det inget krav att en rektor för en skola ska ha lärarexamen, i praktiken kan alltså en obehörig tillsist stå med avgörandet i hand. Dels är rektorn inte alls verksam i klassrummen och har ofta inte undervisat på många år, det kan alltså vara en icke-undervisande icke-behörig person som avgör elevernas betyg. Dels har rektorn en hel massa andra arbetsuppgifter som hon eller han bör sköta, betygsättning är inte och bör inte vara rektorns sak.

Kulturbloggen påpekas också mycket riktigt att det här förslaget riskerar att göra skolan till en plats med ännu mer pappersarbete och ännu mindre tid för avsedd verksamhet.

Nej, dålig skolutredning. Bakläxa!

Media: DN, SvD

Bloggat: Kettil, Dexion, ChristerMagister

Läs annat intressant om , , , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Behörighetsfrågan inom skolan är inte lätt. Att man ska vara ”behörig” anser jag vara självklart. Som Fransfredrik skriver i sin blogg: ”Jag kommer inte på någon annan proffession där begreppet obehörig nämns. Obehörig läkare? Obehörig polis? Obehörig psykolog?” Men vilken utbildning ska man ha för att vara behörig att undervisa i ett ämne? Är det t ex nödvändigt att ha genomgått lärarutbildning för att undervisa i ekonomi på gymnasiet? Eller kan en ekonomiutbildning och flerårig erfarenhet väga upp den bristen? Jag lämnar den biten så länge. Jag är övertygad om att det läggs fram färdiga förslag inom även det här området snart.

Dessutom har ju debatten gått het om vad en ”bra lärare” egentligen är under vintern. Kan man lära sig att bli en bra lärare? Eller är det någon medfödd egenskap som gör att en del lärare är mer framgångsrika än andra? Jag tror att utbildningen har ganska lite att göra med om man i grunden blir en bra lärare eller inte, men alla kan bli bättre lärare.

Att sätta betyg är en sak som man kan lära sig. Det är ett område där alla som arbetar inom skolan behöver bli bättre. Vi behöver lära oss att utvärdera elevernas kunskap bättre, och på att sätta rättvisare betyg som verkligen säger något om elevernas kunskaper och färdigheter.

Den första positiva effekten av det här förslaget är att betygssättning blir ett obligatoriskt inslag i den nya lärarutbildningen. I förlängningen så hoppas jag att det även kommer att innebära att alla lärare erbjuds utbildning i betygssättning.

Om det blir den behörige lärarens status som höjs, eller den obehöriges som sänks, spelar ju inte så stor roll. Effekten kommer i alla fall bli att skolorna pressas att anställa behöriga lärare, eller att erbjuda sina obehöriga lärare utbildning så att de blir behöriga. Det är ju vansinnigt att de obehöriga lärarna inte omfattas av lärarlyftet! De borde ju i stället vara huvudfokus!

En annan positiv effekt kan bli att systemet med handledarskap utvecklas i skolan. För att erhålla lärarlegitimation ”måste man ha en lärarexamen och därefter ha jobbat ett år på en skola, med stöd av en handledare”, enligt det förra förslaget. Jag hoppas att det här med betygssättningen i praktiken kommer att innebära att de obehöriga lärarna får en handledare att vända sig till när de känner sig osäkra. Någon som kan stödja dem i frågorna om vad det egentligen är som ska betygssättas.

Min erfarenhet är nämligen att det är de obehöriga lärarna som har den största tendensen att enbart bedöma elevernas skriftliga prestationer och provresultat. Det blir liksom en trygghet för de obehöriga. De har ”bevis” för att de sätter betygen ”rätt”.

Att rektorn i praktiken skulle sätta betyg ser jag ingen större risk för. Jag tror att rektorerna i stället kommer att tvingas se till att de obehöriga lärarna får en bra handledare, och att de sedan tvingas följa upp att samarbetet fungerar. Har de gjort det så får de ju helt enkelt gå på handledarens linje i eventuella konflikter.

linus sa...

Jag måste säga att jag håller med Catti, även om Christer har poänger. Vill minnas att vi diskuterade dom här frågorna med behörighet många gånger under tiden på LUT och visst är de svåra. Jag tycker det är självklart att vi bör sträva mo att alla får examen fast jag tycker det är lika själkvklart att undervisande lärare ska sätta betygen.

Min erfarenhet är dessutom att både behöriga och obehöriga lärare går för mycket på skriftliga prestationer. Det är ett problem inom hela vår yrkeskår.

Sen tycker jag faktiskt inte att det är samma sak att vara obehörig lärare som att vara obehörig läkare. Dom som inte är behöriga, alltså fler av mina kollegor, har erfarenheter som jag kan tycka man bortser från för ofta. Många av de äldre kollegorna har däremiot varit borta från den riktiga världen så länge att deras verklighetsuppfattning är lite främmande. Många av dom kör också fortfarande med prov som dom kört i hur många år som helst.

Linus

Anonym sa...

Så du har varit arg och förbanad sen 1969 med andra ord?
Roberth Ström

Catti Ullström sa...

Nej. Jag föddes 1984. Jag höll min första sittstrejk när jag gick i ettan 1991, för att jag tyckte skolbiblioteket var kass. Så sedan 1991 har jag varit förbannad. Och lite då och då glad.