måndag 26 maj 2008

Show me the money!

Idag berättar Jan Björklund att obehöriga lärare inte ska kunna få fast anställning. Idén är att skolorna på så vis ska tvingas anställa fler behöriga lärare, alternativt fortbilda de ickebehöriga. So far, so good. Eller hur var det nu...

På vilket sätt tvingar den här regeln skolorna att anställa fler behöriga? Sist jag kollade var skolor och universitet som institutioner rätt angelägna om att slippa fastanställa folk. Fast anställning gynnar den anställde, som får en starkare ställning gentemot sin anställare (i det här fallet skolan). Skolan å andra sidan gynnas, så vitt jag vet, inte av fastanställning av personal. Tvärtom innebär det att de fasta anställningar att de måste följa regler om vem som får sparkas och varför, samt att de måste betala ut högre löner.

Är idén i så fall att de obehöriga lärarna ska få så taskiga anställningsvillkor att de slutar självmant, och att det på det viset ska bli fler behöriga lärare i skolan? Eller vad?

Det enda sättet jag skulle kunna tänka mig att en skola kan gynnas av att fastanställa är om det finns pengar att hämta i exempelvis fortbildning av outbildade lärare. Den typen av resurssatsningar på ickebehöriga lärare skulle jag se som något positivt, jag tror det krävs för att vi ska få bukt med problemet med de många icke-behöriga. Men kommer det att ske?

Frågan är, Jan Björklund: Vart är pengarna? Show me the money!!

Media: Sydsvenskan, Svt,
Bloggat: Fridén, Rosemari,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

1 kommentar:

linus sa...

korrekt.