måndag 2 juni 2008

Friheter vi tar för givna

Idag har journalister och bloggare i Sverige uppmärksammat tryckfrihet, och framförallt bristen på tryckfrihet och yttrandefrihet på många platser runt om i världen. Tryck- och yttrandefrihet är fundamentala delar i demokratin, och det hedrar de svenska tidningarna att de väljer att uppmärksamma dem. Det är en dag att minnas alla dem som inte åtnjuter samma frihet som vi svenskar. En dag att minnas alla de journalister fängslade för yttrandefrihetens och tryckfrihetens skull. En dag att minnas alla de bloggare som sitter fängslade för rätten till det skrivna ordet.

I Burma har militärregimen, efter att de under Saffransrevolutionen sett och kanske insett internets och bloggarnas makt, gått hårt åt just dessa. Internetcaféer bevakas hårdare, många har stängts ner. Bloggare har arresterats i ungefär samma uträckning som traditionella journalister.

När cyklonen slog hade juntan uppenbara svårigheter med att klara att hjälpa människor. Att öppna nya fångläger och arrestera dels politiska aktivister men även de som skrev och fotade vad som pågick var de däremot ruskigt snabba att göra. En av deras första "hjälpåtgärder" var att förbjuda fotografering.

Det är en viktig dag idag. Det är viktigt att minnas och hedra alla de som kämpar för det vi tar för givet. Lika viktigt är det att vi slutar ta det för givet. Tryckfriheten och yttrandefriheten är inga självklarheter, de är tvärtom relativt nya företeelser. Vi ska inte tro att de inte kan försvinna om vi inte är uppmärksamma.

Övervakningssamhället är, det ska vi inte glömma, ett reellt hot mot yttrandefriheten, och i förlängningen kanske också mot tryckfriheten.

Media:DN1, DN2, Aftonbladet 1, Aftonbladet2, SvD,

Bloggar: Kulturbloggen, Mary, Morian, Per Ström,

I övrigt:
Bloggdebatten kring övervakningssamhället fortsätter, tyvärr verkar den fastnat i bloggosfären. Medietystnaden kring FRA-skandalen fortsätter eka och kommenteras bland annat hos Enligt min humla. Läs mer om FRA och övervakning hos Swartz och Alexandersson.

I s-studentbloggosfären är det en del EU just nu, inte minst som förbundet ska anta ett uttalande vid kongressen angående Lissabonfördraget nästa vecka, läs Anton från Stockholm och Daniel från Lund.

Och sen manar Trotten till krig. Så det så.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: