tisdag 3 juni 2008

Vänta på Lavalutredningen?

LO vill inte att riksdagen godkänner Lissabonfördraget förrän Lavalutredningen är klar. Troligen kommer inte majoriteten i riksdagen att bry sig om fackets krav, men det är en viktig markering, och det skulle inte skada om (s) krävde detsamma (vilket de i och för sig på sätt och vis redan gjort).

Riksdagen ska ta beslut om Lissabonfördraget tre veckor innan regeringens utredning, tillsatt efter Laval-domen i EG-domstolen, är klar. Det borde inte vara alls problematiskt att senarelägga omröstningen fyra veckor, om det nu inte är så att majoriteten oroar sig för att utredningen kan förändra utgånsläget för omröstningen?

Anledningen till att Laval-utredningen är viktig är att den utreder den dom där den fria rörligheten sattes över fackets rätt till konfliktåtgärder gentemot gästande företag. LO-styrelsen har argumenterat att Lissabon-fördraget förvisso inte är perfekt, men dock garanterar fackets och arbetarnas rättigheter på ett bättre sätt vad som nu görs. Skeptiker har ifrågasatt detta.

Hur det än är bör det inte finnas några problem med att senarelägga riksdagsomröstningen. Oavsett om vi är positivt eller negativt inställda till Lissabonfördraget kan det inte finnas några hinder för att vänta tills utredningen är klar, utredningen förändrar ju knappast fördraget som sådant. Rimligen borde det ju bara tillföra debatten något, inte tvärtom.

Eller har jag missat något?

(Kan ju lika gärna klargöra att jag själv förvisso är kritisk till mycket av Lissabonfördraget liksom till många delar av EU-systemet, men ändå för att vi ska godkänna fördraget.)

Media: DN

I övrigt:
Kielos "Springnota för antifacklig sallad" är dagens obligatoriska läsning, inte minst för alla gapande fackhatare. Federleys företagarfiasko kommenteras också av Krantz, Petterson, Löwdin och Daniel. The road to hell is paved with nyliberalism.

Läs annat intressant om , , , , , ,

Inga kommentarer: