onsdag 30 juli 2008

Till mitt eget försvar:

"Catti Ullström vet inte vad hon talar om" skriver Jonathan Leman apropå min motvilja att använda begreppet antisemit om arabiskt judehat. Fast han beskriver mig i det närmsta som en försvarare av allt förtyck judar runt om i världen fått utstå, vilket är en mycket allvarlig anklagelse.

Det är sant att jag inte gärna använder begreppet, och att jag kritiserat det sätt det används. Semit är den beteckning som brukar användas om de människor som tillhör folk som talar semitiska språk, då främst judar och araber (och det är inte fråga om att dela upp människor i raser, vilket Lehman antyder). Anti-semit används främst om judehatare. För mig är det märkligt och inkonsekvent eftersom jag tycker att det bör användas om människor som är just anti-semiter, dvs judehatare och arabhatare. Jag tycker att det alltid känns konstigt när vi talar om arabiska antisemiter, då de själva betecknar sig som antisemiter.

Det kan diskueras huruvida jag har rätt eller fel och vad som ska tyckas, och Charlotte har både en och två viktiga invändningar. De anklagelser Jonathan Leman kommer med i sin text är dock så grova påhopp att jag först inte visste om jag ens skulle bry mig om att svara.

Leman skriver: "Hade Ullström endast haft problem med termen antisemitism hade hon väl rimligen föreslagit för DN att istället använda ordet judehat? Men det hade förstås inte passat hennes syfte att spela ner och förneka fördomar mot judar."

Texten Leman refererar till handlar om DN och inte om antisemitism alls, men hade han läst i kommentarsfältet hade han sett att jag också skriver:

"Att påstå att det är ett sätt att försöka slippa en diskussion om judehat är rent skitsnack, men jag använder hellre ordet judehat. Det är betydligt mer konsekvent och är dessutom just vad det tendenser handlar om, nämligen judehat."

Och sedan:

"...det är klart det funnits kristna förföljelser av judar. inte minst under 1300-talet då digerdöden på håll skylldes på judar, men i princip under hela den kristna historien har det skett."

Jag har inte för avsikt att negligera tusentals år av förföljelser mot judar och jag tycker att det är en väl fri tolkning av Leman. Förföljelserna av judar och romer är många svarta kapitel av vår historia, och tyvärr troligen av vår framtida historia.

Jag förstår att Leman ogillar de flesta av dem som tydligt motsätter sig Israels ockupation av Palestina. Jag gör det och det står jag för fullt ut. Men det gör jag av folkrättsliga skäl, inte av rasistiska. Att påstå annat är ett rätt djupt slag under bältet, till och med för Jonathan Leman.

16 kommentarer:

Anonym sa...

Demonisera Mera

Anonym sa...

Jag måste tyvärr säga att jag har lite svårt att förstå syftet med den här diskussionen. Varför envisas med att tolka begreppet antisemitism på ett annat sätt än hur det använts?

Catti Ullström sa...

Det finns kanske liten poäng. Jag har alltid stött på ordet semit som en beteckning för både araber och judar och sedan alltid irriterats över att antisemit bara innefattar judehat. De semitiska folken har ofta legat kulturellt nära varandra, och idag känns det extra viktigt att minnas det. Kort o gott.

Niclas sa...

Som gammal teolog kan jag bara ge dig rätt. Som kommunikationsvetare så är det ändå rätt klart att betydelseglidningen av uttrycket gått mot att göra ordet till lika med hat mot judar. Så det hela handlar väl snarare om man vill välja en språkfundamental väg eller en språkdynamisk väg för att förklara och använda ord.

LeoB sa...

Catti, om det nu är intressant att antisemit bara innefattar judehat (jag vet inte om det är det) skulle det då inte kunna vara mer fruktbart om du lugnt resonerar kring just detta?

Om det går att göra det nu vet jag förstås inte. Det kan ju lätt bli som om du försöker hävda att ordet antisemit har fel betydelse och det ser nog jag som ganska fruktlöst.

Anonym sa...

@Catti: Jo, visst, det finns något som heter "semitiska folk", en beteckning som främst har sin grund i stora likheter hos språken som talas av dem. Egentligen är jag dock mycket tveksam till att tala om "semitiska folk" - då det antyder, om inte fastslår (som man ville göra på 1800-talet), att språk och ras betingar varandra. Det finns så klart kulturella likheter mellan folk som talar likartade språk, men det finns också kulturella likheter mellan folk i samma geografiska område som talar olika språk - liksom det finns kulturella olikheter mellan folk som talar samma språk. Jag är ingen expert, men den kulturella likheten mellan ungrare och finländare, två folk som talar finsk-ugriska språk, tycks mig inte större än den kulturella likheten mellan ungrare och österrikare.

En lång utläggning om något som kanske är banalt, och som du dessutom kanske inte ens har invändningar mot. Ditt uttalade syfte att hävda att semitiska folk (t ex judar och araber) "ofta legat kulturellt nära varandra" är gott. Man kan också tillägga att antisemitismen bland araber, eller bland människor av muslimsk tro, historiskt sett varit föga utbredd före 1900-talet. Antisemitismen är, som någon sagt, till sitt ursprung en europeisk sjuka. Dock har den spridit sig till arabvärlden, och genom att vägra använda uttrycket "antisemitism" bland araber (för att de själva talar ett semitiskt språk) tror jag man riskerar att stjälpa mer än hjälpa.

Sedan kan vi tala om en rasism riktad mot araber, som ofta tar sig uttryck i islamofobi (trots att orden "muslim" och "arab" är långt från synonyma). Men det är en annan fråga.

Avslutningsvis, som Charlotte sagt förut: Jag gillar din blogg, inte mindre nu än tidigare.

Anonym sa...

Antisemitismen är en europeisk sjuka, skrev jag, och vill tillägga: Den är till sitt ursprung lika mycket en kristen sjuka.

Catti Ullström sa...

i princip håller jag nog med er och jag tycker nog inte att det är en principiellt viktig sak (inte heller en diskussion som jag egentligen önskade eller hade för avsikt att starta). snarare är det så att jag alltid uppfattat det som absurt att antisemit är lika med judehat (och dessutom inte förstod att det var så förrän väldigt sent, eftersom jag antog att det betydde just anti-semitism).


visst bör man vara skeptisk mot att dela in folk efter språkgrupper, samtidigt görs det ju ofta om vi går till historiska (eller teologiska källor) vilket inte är så mkt att göra ngt åt.

att det sedan inte finns ngt ord för anti-arabism är en annan fråga, för islamofobi och arabhat behöver ju faktiskt inte vara synonymt. men det tål att tänka på.

Charlotte Wiberg sa...

Det kan vara läge att påpeka att det funnits judeförföljelser också före nittonhundratalet inom den muslimska världen el det vi kallar "arabvärlden". Visst är Europa värst, sett historiskt. Men det finns en tendens att förenkla & måla upp en bild av en idyllisk tid före Israels bildande, då judar & araber & andra muslimer levde i fred & frihet & ömsesidig tolerans osv, & sen en katastrofal tid efter, under vilken judefientlighet uppstod som ett problem väst exporterat till regionen. Det är en mytbild.

Jonathan sa...

http://jonathanleman.blogspot.com/2008/07/ullstrm-och-orden.html

Anonym sa...

@Charlotte: Fast judeförföljelserna i den arabiska och/eller muslimska världen före 1900-talet har väl inte - mer än i ytterst begränsad utsträckning, och då oftast utfört av kristna (ibland också av någon härskare för att spela ut kristna och judiska undersåtar mot varandra) - varit av det slag vi betecknar som antisemitiskt (jfr karakteristika på din egen blogg)? Rasism har förekommit, likaså religionsförföljelse (om än inte riktigt på samma sätt som i det kristna Europa), dock har väl just antisemitism växt explosionsartat sedan 1800-talet. Och jag är den siste som skulle säga att det är "Israels fel", för att förekomma eventuella beskyllningar om det - däremot har demagoger och fundamentalistiska rörelser kopplat ihop Israelkritik (såväl befogad som obefogad sådan) med klassisk antisemitism av europeiskt snitt. Eller är jag fel ute?

Charlotte Wiberg sa...

Nej, jag ville inte beskylla just dig för att skylla allt på Israel Jimpan - tyckte bara att det kunde behöva sägas att det förekommit massakrer på judar även inom "arabvärlden" även före nittonhundra, eftersom det är en vanlig tendens inom vänstern att - för att hårdra det - förneka annat än idyllisk samvaro.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Catti Ullström sa...

osakliga påhopp undanbedes rent generellt, men om de ändå ska ske får man skriva under med namn.

citoyen sa...

1/ Det har inte skett någon betydelseglidning. Ordet "antisemitism" uppfanns 1879 för att ge det judenhaß en polityr av vetenskaplighet när rasbiologin började komma på modet. Det betyder fortfarande judehat. Om man förnekar eller ifrågasätter det så är man antingen okunnig, eller försöker blanda bort korten. Catti har ju erkänt det förra så saken borde vara utagerad.

Att sammansatta ord inte har den konnotation som delarna leder en att tro är ju legio, så att den här diskussionen biter sig fast är förbenat märkligt. Å andra sidan så har ju folk på båda kanter en osund hangup på judar.

2/ Arabiska fördomar och hat mot judar är inte något de importerat från Europa. Det är inte heller ett resultat av sionismen eller Israel. Förtrycket av judar (och andra ickemuslimer) i den muslimska världen var jämförbart med det i den kristna världen, i princip från start. Ibland har det förtrycket lättat något, ibland har det skärpts. Många gånger har judar och kristna tvingats välja på svärdet eller islam. Judar har flytt undan kristna förföljelser till islamska länder, och omvänt.
Det som har förändrats är att araberna importerat europeiska antisemitiska motiv dels via kristna arabers kontakter med framför allt franska kristna (mitten av 1800-talet), dels via politiskt frändskap med franska och tyska fascistiska rörelser (1920-tal och framåt) och lagt till sina egna islamska antisemitiska motiv.

3/ "Semitiska folk" är inget meningsfullt begrepp, och används mig veterligen vara av folk som tycker att antisemitism inte betyder judehat. Att anföra att hebreiska och arabiska båda är semitiska språk är tämligen ointressant. Judar talar inte nödvändigtvis hebreiska. Till för 70 år sedan var det dominerande judiska folkspråket jiddisch, ett germanskt språk. Har judarna bytt från att vara ett germanskt folk till ett semitiskt folk, eller va?

Påståendet att "de semitiska folken har ofta legat kulturellt nära varann" är grundlöst. Judar har inte närmare kulturell samhörighet med araber än de flesta andra europeiska folk. Men varför var det viktigt?

4/ "att det sedan inte finns ngt ord för anti-arabism är en annan fråga, för islamofobi och arabhat behöver ju faktiskt inte vara synonymt. men det tål att tänka på."

Vad är det för fel på arabhat?

Anonym sa...

@Charlotte: Jag skulle ha skrivit att jag inte syftar på dig, för jag tror inte att du skulle tro det om mig. Ville bara gardera mig mot slumpvisa besökare som skulle läsa det jag skrev.

Det har förekommit massakrer mot judar inom "arabvärlden" även före nittonhundra. Absolut. Men antisemitismen, som vi känner den, har ökat sedan nittonhundra - genom att olika tankefigurer (t ex myten om en världsomfattande konspiration) importerats från Europa.