söndag 31 augusti 2008

Föräldraförsäkringen och den liberalkonservativa paradoxen

De är lustiga, där ute på högerkanten. Liberala individualister till max och allt som är det minsta lilla kollektivt kan vi slänga i soptunnan. Var och en, för sig själv. Kollektivismen är ute och individualismen är inne. Hålla på och bunta ihop oss i konstiga kollektiv. Individualist javisst.

Känns det igen?

Jo, visst. Sådär brukar det låta. Maxat individualistiskt, tills det kommer till det enda kollektiv som högern diggar och försvarar hårt: Den heliga kärnfamiljen. Allt ska baseras på individen, utom det som rör familjen. För där blir individualismen helt och hållet otänkbar.

En individuell föräldraförsäkring, där vi utgår ifrån individen istället för den heliga kärnfamiljen och den minst lika heteroheliga institutionen äktenskapet, det är detaljstyrning av familjelivet.

Är det bara jag som upplever den konservativa paradoxen i det fuskliberala resonemanget?

Individuell föräldraförsäkring är inte kvotering, trots att media envist kallar försäkringsförslaget just det. Men vad är kvoterande med en individualisering? Låt föräldraförsäkringen baseras på individen, inte på ett socialt skapat kollektiv. Det är ju det enda rimliga.

Bloggat: Falk, Krassman, Alexandra, Weimers, Bloggen Bent, Alliansfritt
Mer media: SvD, SvD2,

Läs annat intressant om , , , , , ,

I övrigt:
Ska jag på Allsång mot högern i Vitabergsparken klockan 18 ikväll. Jag hoppas vi blir många och jag hoppas vi slipper regn och rusk. Skulle det ändå regna har jag investerat i ett par nya stövlar som tål höstvädret betydligt bättre än mina utslitna sommarskor (mer modebloggare än såhär blir jag aldrig).

46 kommentarer:

handelsehorisont sa...

Ha, ha va bra! Men de liberalkonservativa ryggmärgsreflexerna är inte logiska, utan ofta rent känslomässiga och inte sällan baserade på en föreställning om den gyllene forntiden.

Lars Petter sa...

Du vill alltså beskylla dessa liberalkonservativa att vara för liberala i familjefrågan!? De vill ju föra över ansvaret från staten till personerna som får pengarna, de ska själva få avgöra hur de används. Hur kan det ses som något annat än liberalt? Kan du utveckla ditt resonemang kring att de som vill ställa sig neutrala till hur föräldrar använder föräldraförsäkringen försvarar den "heliga kärnfamiljen". I vilken del av ordet "neutral" hittar du kopplingen till värdering eller försvar?

Catti Ullström sa...

jag beskyller liberaler som annars är individualister för att vara kärnafamiljsvurmande i den här frågan, ja. det finns oftast två föräldrar, i vart fall på pappret. Varför ha en försäkring som utgår från familjeenheten istället för utifrån individerna i familjen? för mig framstår det som lika konservativt som den sambeskattning vi förr i tiden hade.

//Catti

Krassman sa...

Cattis: Helt suveränt inlägg. Analysen av den konservativa paradoxen är helt kristallklar, tar med mig dina kloka tankar i ordkriget med paradoxliberlerna.

Niklas Lindgren sa...

Jag förstår fortfarande inte paradoxen. Om nu försäkringen utgår från familjen, så kan ju föräldrarna själva bestämma hur den skall fördelas. Om försäkringen är så kallat “individuell” så är det staten som sätter upp reglerna hur föräldrarledigheten skall fördelas.
För min del är det självklart vilket av alternativen som ger individen mest makt över sin egen situation och det är om föräldrarförsäkringen utgår från familjen. Snarare tycker jag din egen åsikt är rätt typisk för en vänster som logiskt borde ha försvunnit efter 1989. Du verkar nämligen se en paternalistisk och allomfattande stat som mindre förtryckande och hotfull än en parrelation med barn.

Charlotte Wiberg sa...

Du har helt rätt Catti och nej det är inte bara du som reagerat på den här paradoxen.

Catti Ullström sa...

Niklas: Hör du inte själv var i problemet ligger? Du säger att familjen ska få bestämma själv, men guess what, familjen är ingen individ. Vem är det då som ska bestämma? Vad är det som säger att det inte är den dominante maken eller makan som bestämmer, och att den en eller flera individer i sammanhanget får stå tillbaka för den starke i familjens vilja?

Familj är ingen individ. Familj är flera individer. Att låta "familjen" bestämma är inte att låta individen bestämma. Att ge varje individ sin del, som de kan välja att bruka eller inte bruka, å andra sidan...

//Catti

Anonym sa...

Hej Catti, du skriver att familjen inte är någon individ och anför det som argument för att föräldraförsäkringen just därför inte är individualiserad. Men föräldraförsäkringen är - trots namnet - knuten just till en individ, nämligen barnet.

Lars Petter sa...

Jaha, så individen blir fri att välja OM man ska använda sin del. Ja det låter verkligen som frihet. Själv tycker jag ju fortfarande att vuxna människor som har ett barn tillsammans, oftast två individer som för enkelhetens skull kallas föräldrar, är vuxna nog att bestämma vad som är bäst för alla de inblandade individerna, föräldrar och barn. Alltså HUR man använder sin del. Förlåt oss som använder ordet familj för att förenkla språkbruket, klart att vi ska använda "individerna som tillsammans tar hand om en annan individ" istället. Och förlåt oss som tror på att kvinnor helt frivilligt, med alla fakta på bordet, ändå skulle välja att vara hemma med barnen då de tycker att det är det viktigaste i livet (alltså utan mannens förtryck (eller den andra kvinnans förtryck i ett lesbiskt förhållande))

Catti Ullström sa...

anonym: ja, fast nu påverkar det ju barnet mindre om det är kvinnan eller mannen som är hemma samtidigt som det påverkar dem som är hemma i allra högsta grad så det där argumentet är ju rätt ordetnligt irrelevant.

lars petter: ja för ojämlikhet har ju aldrig funnits i ett förhållande, aldrig någonsin. vad innebär det egentligen att "komma överens" och hur går den processen till?

Lars Petter sa...

Ursäkta, det skulle vara: Och förlåt oss som tror på att en del kvinnor helt frivilligt, med alla fakta på bordet, ändå skulle välja att vara hemma med barnen då de tycker att det är det viktigaste i livet (alltså utan mannens förtryck (eller den andra kvinnans förtryck i ett lesbiskt förhållande))

Niklas Lindgren sa...

“Niklas: Hör du inte själv var i problemet ligger? Du säger att familjen ska få bestämma själv, men guess what, familjen är ingen individ.”

Nej det har du rätt i, en familj är det två individer som sinsemellan tar ett beslut. Men vari ligger det individuella beslutet i “individuell” föräldrarförsäkring? Då är det staten som tar beslutet om hur det hela skall fördelas. Hur många individer är staten? Mer än två i alla fall….

Som sagt du ser tydligen en parrelation som en värre och farligare förtryckarapparat än staten…

Smith sa...

Detta var riktigt roligt. Liberalerna beter sig som yra höns och försöker förgäves hitta en väg ut ur detta.

Havsglimten sa...

Varför inte 6-timmars arbetsdag det skulle lösa många problem och inte vara orättvis.

Politik är ju att vilja!

Smith sa...

Jag tycker att detta är, hel kul. Liberaler vill att staten betalar folk för att vara hemma och sköta om barn.

"Som sagt du ser tydligen en parrelation som en värre och farligare förtryckarapparat än staten"

Detta måste vara en historisk vanföreställning och ett bevis för en mycket förvirrad höna.

Lars Petter sa...

Det som är bra med det här blogginlägget är att det blir väldigt tydligt hur vänstern vill bestämma hur människor ska leva. Genom detaljstyrning av vem som ska vara hemma med ett barn vill man nå en påtvingad "jämlikhet" i hemmen.

Angående paradoxen. Att vara liberal är att lämna över ansvaret för hur man ska leva till individen. Det är upp till individerna i en parrelation att ta ansvar för sina egna intressen. Det är bland annat just på grund av vetskapen om att staten inte kan tillgodose allas egna intressen genom lagstiftning som man förespråkar liberalism.

När man nu, tyvärr, har ett system för att ge föräldrar stöd är det bra att man delar ut lika många föräldradagar till de båda vårdnadstagarna, det är att inte göra skillnad på individerna i parrelationen. Så fungerar det idag. Sedan är det upp till varje vårdtagare att sälja och köpa dagar med den andra vårdtagaren efter egna principer och egna själviska intressen. Det är ett liberalt sätt att hantera detta bidrag. Men, visst själva bidraget är inte förenligt med liberalism. Det finns kvar därför att det inte finns några liberaler i den borgerliga regeringen.

Niklas Lindgren sa...

"Jag tycker att detta är, hel kul. Liberaler vill att staten betalar folk för att vara hemma och sköta om barn."
vem ha sagt det?
Snarare är det så att OM staten skall betala pengar till föräldrar att vara hemma så skall i alla fall föräldrarna ha så mycket makt som möjligt, och staten så liten som möjligt. Därför nada kvoteringar...

Smith sa...

Niklas Lindgren hur länge ska du vara en höna. Nu kom det ett "om" vilket jag kallar för en efterkonstruktion. Först försvarar du den nuvarande föräldrarförsäkringen. Nej detta köper jag inte ni har gjort bort er. Retoriken är helkass. Jag vill att varje individ ska ha så mycket makt som möjligt, och staten så liten som möjligt. Därför ja till kvoteringar.

Anonym sa...

Det är både kul och tankeväckande att läsa din blogg och kommentarerna som följer den. Jag funderar dock på vilka de viktigaste politiska sakfrågorna för att återerövra en bit av den välfärd som en gång fanns. Diskussionen om barnbidraget är det inte. Men bostadspolitiken? Skolpolitiken? Arbetsmarknadspolitik och ekonomisk politik blir säker de tyngsta men kanske finns det två områden som är lite förbisedda - kulturpolitiken är det ena - som oftast ses lite över axeln - en hörnpelare. Det mesta i vardagen estetiseras, retoriken i media behöver skärskådas, en nationell bibliotekspolitik behövs, en kulturpolitik som bidrar till att minska klassklyftor och segregation behövs. Det andra området jag tänker på är konsumentpolitiska frågor som är ett område som betyder mycket för gemene man. Det handlar ju om allt från matpriser, ekologisk märkning och närproducerade varor, till klimatfrågor.
Margaretha

Smith sa...

Lars Petter hur tror du det blir om vi ska teckna en privat föräldraförsäkring. Ska den vara individuell eller gemensam? Ska försäkringsbolagen bestämma och detaljstyra hur vi ska leva? Frågan är viktig då vi kommer dit förr eller senare. Personligen tror jag att varje individ själv måste ta mer ansvar. Era inlägg här tyder på en avsaknad av en sann liberal anda. Att försöka försvara en dinosaurie är både patetiskt och omöjligt. Att sedan hänvisa till att vänstern vill detaljstyra hur människor ska leva är bara befängt. Då detta kommer att ligga hos framtida försäkringsbolag. Min enkla slutsats är att redan nu ta det ansvaret.

Marcus sa...

Jag skiter egentligen i diskussionen om vi skall ha en föräldraförsäkring eller inte, den kan man föra vid ett annat tillfälle.

OM vi nu skall ha en föräldraförsäkring, så bör den däremot vara kopplad till en individ - barnet. Allt annat är egentligen befängt.

Är försäkringen däremot kopplad till barnet, och ger barnets vårdnadshavare en möjlighet att vara hemma med bidrag under en period, så är det väl inte upp till staten att diktera vem som är hemma? Det är väl ändå upp till de individer som berörs? De kan se vilken situation de lever i och vad som faktiskt funkar.

Istället förespråkas nu att den centrala individen, barnet, berövas sin centrala position. Föräldrarna blir istället centralfigurerna, men berövas i samma ögonblick sitt självbestämmande - vilket närmast är ett omyndigförklarande.

Förlåt mig, men jag har svårt att se paradoxen i att vara emot något sådant och samtidigt vara liberal. För mig är det en konstruerad paradox, som bara visar bristande förståelse för individualismen som idé.

[hint] Individualismen syftar till att ge den enskilda individen mer makt över sitt eget liv. Att staten dikterar förutsättningar innebär mindre makt över sitt eget liv. [/hint]

Niklas Lindgren sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Niklas Lindgren sa...

Smith, du får kalla mig för fågel eller mina åsikter för vad du vill, jag bryr mig i ärlighetens namn inte. Dina vaneföreställningar är ditt eget problem. Min logik utgår från att individen skall ha så mycket makt som möjligt och skall kunna ta så många beslut själv som möjligt. Att staten skall kvotera föräldrarförsäkring är därför ett jättekliv bort från individuell beslutanderätt

Catti Ullström sa...

jag tänker undvika pajkastandet, men vill påpeka att det inte finns någon som tvingar föräldrar att vara lediga. så om nu lars och nicklas tycker det är så jobbigt att ngn "styr" era liv, skippa grejen då. :-)

Catti

Anonym sa...

Jag är naturligtvis för jämställdhet, i många frågor håller jag med vänsterpartiet & har tidigare lagt min röst på dem. Men jag är emot sk kvotering av föräldradagar! Har ej tid att utveckla mig, men kortfattat vill jag nämna varför: Barnet ska stå i 1a hand! Barnet får ej användas som slagträ i jämställdhetsdebatten! Familjer ser olika ut & föräldrarna måste själva få diskutera vad som passar just deras familj/barn bäst. I vår familj har jag tagit ut de flesta dagar. Pappan/min man är dock fullt delaktig i familjelivet då han som egen företagare kan styra sina dagar relativt fritt.
Något som nämns alltför sällan är AMNINGEN.Den som ammar är mamman, & fungerar amningen & modern vill fortsätta med det så får ej en lag hindra henne till det! Själv ammade jag vår 2a flicka nästan fullt ut hennes 1:a 10 månader, det var ej mitt beslut utan det var hon som fick styra det i sin egen takt. Vi är ej unika i detta!
MVH K Forsberg Falun

Lars Petter sa...

Smith, vi kommer troligen aldrig i Sverige att avskaffa föräldrapenning, antalet liberaler (libertarianer) är inte så stort i Sverige.

//Men alternativet är troligen inte försäkringar. Om du tecknar en föräldraförsäkring där pengar betalas ut om du skulle råka få ett barn, blir premien rätt hög. Risken att den som tecknar en sådan försäkring framöver får ett barn är väldigt hög. Det leder till att premien i princip blir lika hög som själva kostnaden för att ta hand om barnen om inte större. Inget försäkringsbolag skulle sälja en sådan tjänst. Nej, utan föräldrapenning sparar man ihop, eller lånar pengar för att betala sin egen ledighet. Den som vill satsa sina förvärvade inkomster på barn gör det, de som prioriterar annat i livet satsar inkomsterna på annat.//

Catti Ullström sa...

lars petter, får jag citera dig där?

Lars Petter sa...

Om du kan finna något värde i att citera mig så visst. Men om det handlar om antalet libertarianer i Sverige så kan det vara bra att veta att det mest är anekdotisk kunskap som jag fått genom att lyssna på politiker och prata med människor i min omgivning. Där är jag alltså ingen säker källa.

Niklas Lindgren sa...

Cattis, okej i så fall kan ju du och din partner fatta (vad du uppfattar som) millimeterrättvisa i erat förhållande så att ni delar föräldrarföräkringen ner till minuter och sekunder. Men varför måste du dra in oss alla andra och staten?

Det här är en politisk fråga över vilket samhälle vi vill ha. Jag anser att staten skall vara så värdeneutral som möjligt och låta individer ta så många beslut själva som möjligt. En hyperpaternalistisk stat som tvingar på vuxna människor beslut som inte angår staten eller någon annan utanför familjen är helt enkelt inte okej.

Catti Ullström sa...

nicklas: jag vill ha ett samhälle där jag inte behöver "komma överens med min partner" eller för den delen leva i ett tvåsamhetsförhållande för att uppfattas som okej. där jag har rättigheter och skyldigheter som inte är beroende av vilken man eller kvinna jag har ett förhållande med. där jag inte beläggs med skuld för att jag inte ammar i 10 månader och där min man inte möts av hånskratt när han tar pappaledigt. där kvinnor och män som lever ihop i första hand är just det. och är det på jämlika vilkor. individuell föräldraförsäkring är ett steg på vägen.

lars petter: nej då, det inser jag. det är resonemanget kring föräldraförsäkringens vara eller icke vara jag vill haka på.

//Catti

Niklas Lindgren sa...

Cattis: Jag vet inte vad för värld du lever i, men enligt min egen erfarenhet så är “komma överens med min partner” en synnerligen civiliserad process där bådas åsikter väger lika (nja eller mina lite mindre). Faktum är att ALLA mina vänner (i’m not there yet) som har blivigt föräldrar så har uppdelningen av föräldrarförsäkringen gått smärtfritt, och i de fall där tjejen stannat hemma längre så beror det snarare på att hon fått sin vilja igenom än att killen ville knega.
Hur som helst så vill jag tusen gånger hellre ha ett samhälle där sådant beslut avgörs vid köksbordet av mig och den person jag älskar, än att vi skall bocka och buga inför någon statlig byråkrat.
Vidare så har jag heller inte hört några gapskratt när kollegor eller vänner tar pappaledigt, utan snarare en viss avundsjuka. I den mån sådana senila fenomen finns kvar så motverkas de bättre av att enskilda individer står på sin rätt än att vi alla tvingas in ett mallsystem av en paternalistisk Myrdal-stat som försöker tvinga fram feminst-normer över vad som är 100 % jämställdhet.

Catti Ullström sa...

nicklas: det låter ju alldeles fantastiskt fint att alla du känner har ett helt jämställt familjeliv. och det är ju säkert bara kvinnors starka moderskänslor som gör att de i så stor utsträckning är hemma mer än männen. det är din bild och du får ju tro hur mkt du vill på den. jag ställer mig ytterst tveksam.

Niklas Lindgren sa...

Jag säger det igen, i den mån det handlar om ett ohämmat könsförtryck av elaka pappor eller att familjer av någon anledningen böjer sig för senilkonservativa chefer som inte accepterar pappaledighet så motverkas det bättre av alla de familjer där papporna mer än gärna stannar hemma.
Men en betydligt trovärdigare förklaring till varför föräldrarförsökringen inte utnyttjas exakt lika mellan mammor och pappor, och varför 80 % av alla föräldrar är emot att detta beslut skall fattas av staten istället än dem själva är att vi människor tydligen inte följer de teorier som ultrafeministiska teoretiker har satt upp. När modellen inte funkar så är det bättre att överge den, än att med bändjärn och förbud tvinga in människor i formar som de inte passar i.

Catti Ullström sa...

nicklas: du läser ju inte särskilt ordentligt. ingen, utom du, har talat om "mäns förtryck av kvinnor". det är inte samma sak ojämlikhet, faktiskt.

för i övrigt tycker jag att du är kul. du skriver:

"När modellen inte funkar så är det bättre att överge den, än att med bändjärn och förbud tvinga in människor i formar som de inte passar i."

gäller det alla samhällssystem som inte fungerar särdeles bra?

Lars Petter sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Niklas Lindgren sa...

Naturligtvis, därför pajade planekonomin i östeuropa och därför tvingades ditt eget SAP överge inflationspolitik, löntagarfonder, Pomperipossaskatt på 80-talet, för en mer realistisk politik med budgettak, avreglerad kreditmarknad och utförsäljningar...

Catti Ullström sa...

såå vad ska man överge i tex usa då? det går ju inget vidare västerut? ;-P


(och det här är förstås egentligen en rätt mkt större diskussion som inte hör hemma här, jag som bruktr hävda konsekvens i inläggen, men jag kan inte låta bli).

Enn Kokk sa...

Jag är inte hjärtnupen när det gäller att styra makar i en parrelation i riktning mot en mer jämlik arbetsfördelning. Alltså har jag alltid varit för individualisering av föräldraförsäkringen.

TCOs aktuella förslag om subventioner till barnfamiljerna tycker jag från samma utgångspunkt är ett kontraproduktivt förslag. TCO försöker lösa frågan om den ojämlika arbetsfördelningen i familjerna med att låta männen bli befriade från sin del av ansvaret.

Alltså är det socialdemokratiska förslaget vida att föredra.

Niklas Lindgren sa...

Cattis, Ja det finns en hel del att förändra i det amerikanska samhället, tex det genompolitiserade jättedyra skolsystemet där pengarna inte kommer fram till eleverna (svensk skolpeng skulle vara bättre), det otroligt tunggrodda systemet med Medicaid hamnar allt för många mellan stolarna, pensionssystemet (även här hade en svensk modell inte varit helt fel), och inte minst de illegala invandrarna vars status gör dem till ekonomiska dagssländor som inte kan planera sin framtid. Ja det finns mer, subventioner till jätterika bomullsfarmare i söder och smutsig kolkraft, samt mer lokala problem i vissa delar av södra USA som har visat sig vara förvånansvärt resistenta mot tidens lopp.
Men annars fungerar det amerikanska systemet på många sätt bättre än det svenska. Inte för inte är det världens rikaste land.

L. sa...

Föräldraförsäkringen är redan individualiserad. Den är uppdelad lika mellan föräldrarna. MEN om en förälder vill överlåta sina dagar till den andra förälder så är det okej. MEN det sker inte automatiskt. En individ måste aktivt välja att ge bort sin del till en annan individ. Därför är det som du kräver en kvoterad föräldraförsäkring, d.v.s. ett förbjud att donera sina föräldradagar till den andra föräldern.

Smith sa...

Såhär rör man runt i ankdammen. Någon skiter i föräldrarförsäkringen. Den ska kopplas till individen "barnet" Liberaler försvarar föräldraförsäkringen? Paradoxen är uppenbar för alla utom för liberalerna varför?

"Niklas Lindgren Min logik utgår från att individen skall ha så mycket makt som möjligt och skall kunna ta så många beslut själv som möjligt"

Ja det är precis min åsikt.

Jag tycker fortfarande att ni beter er som yra höns.

Snart kommer argumenten att Ryssland mördade 200 miljoner människor. Allt ont som hänt i världen är "sossarnas" fel.

Allt detta pga av individ baserad föräldraförsäkring.

Smith sa...

Lars Petter
"Men alternativet är troligen inte försäkringar. Om du tecknar en föräldraförsäkring där pengar betalas ut om du skulle råka få ett barn, blir premien rätt hög. Risken att den som tecknar en sådan försäkring framöver får ett barn är väldigt hög. Det leder till att premien i princip blir lika hög som själva kostnaden för att ta hand om barnen om inte större."

Jag vet inte var du arbetar men jag ska säga dig att detta alternativ diskuteras och är ett mycket intressant alternativ. Naturligtvis kommer denna att tecknas vid unga år och en karens tid på cirka 5 år att införas. Den ledighet som du kan ta ut efter detta rör sig om ungefär 3 månader.

Lars Petter sa...

Smith, det låter sannerligen spännande, berätta mer om detta alternativ! Vilka är det som diskuterar det och vilka argument förs fram?

Smith sa...

Känns knappast "spännande" dock intressant hos försäkringsbolagen. Spännande känns det naturligtvis för en ung liberal utan barn. Diskussioner förs alltid vi tittar på nya marknader förbereder oss, försöker hittar nya sätt att betjäna kunderna på. Allt är öppet brainstorming. Mer än så kan jag inte ge dig, jag tror de flesta andra försäkringsbolag tittar på denna möjlighet.

Naturligtvis kommer du som försäkringstagare att teckna en personlig försäkring som gäller för dig, eftersom du är emot individbaserade försäkringar. Kan detta knappast vara ett "spännande" alternativ för dig.

Möjligtvis kan det vara "spännande" om din fru har tecknat en och du slipper betala.

Jag tror knappast att detta införs varken under min eller din livstid. Med tanke på hur många röster Liberala Partiet fick i det senaste valet 202 st.

Niklas Lindgren sa...

"Snart kommer argumenten att Ryssland mördade 200 miljoner människor. Allt ont som hänt i världen är "sossarnas" fel."

tsss om du försöker få mig att dra ut Sovjet-esset ur rockärmen så får du allt komma med något betydligt mer övertygande än att utnämna mig till fågel.....

Catti Ullström sa...

Okej, nu kanske det är dags att herrarna tar den här debatten i ngt annat forum.

Tack!

//Catti