tisdag 19 augusti 2008

Klass, skola och fria val.

"Ministrarnas klassamhälle" heter artikeln i Aftonbladet som skapat debatt. Artikeln är förvisso en artikel som kartlägger i vilka skolor ministrarnas barn går, men det är framförallt en artikel som berör något mycket allvarligare.

Friskolorna är egentligen inget ont i sig. Men i kombination med ett klassamhälle blir friskolorna en faktor som förstärker klassegregationerna och minskar kontakerna mellan barn som har olika sociala bakgrunden. Friskolorna har blivit "lika barn leka bäst" i praktiken. Det handlar inte främst om att kommunala skolor ska lägga in växlar (även om det vore fint ifall de fick resurser att göra det) eller om vem som är smartare än den andra. Det handlar om att barn med högutbildade föräldrar och barn med lågutbildade föräldrar nu har ännu färre arenor att mötas på.

Det är ett reellt problem som kommer att få reella konsekvenser. Om ett par år kommer det troligen komma statistik som visar att betydligt färre ungdomar från kommunala skolor går vidare till högre utbildning, medan friskoleeleverna gör det. Visst bör vi tala om att stärka de kommunala skolorna så att undervisningen där får högre kvalitet, men det är bara halva problemet. Det andra handlar om skol- och elevkultur. I en elevkultur där majoriteten har föräldrar som pluggat vidare är det ett naturligt val, medan det i en elevkultur där de flesta inte har familjemedlemmar som pluggat vidare är mer naturligt att inte göra det.

Om vi menar allvar med att vi vill ge alla barn chansen och göra deras livsval så fria som möjligt måste skolan vara en mötesplats för barn från olika sociala verklighet. Om vi menar allvar med den visionen är den verklighet som Aftonbladet lyfter upp ett problem vi inte får ta lätt på.

Bloggat: Kulturbloggen

Läs annat intressant om , , , , ,

För i övrigt:
Är jag så trött på IOK. Brott mot mänskliga rättigheter vill de inte kritisera, det är för känsligt, men fildelare däremot har de inga problem att kritisera. Kan vi inte helt allvarligt ta och lägga ner IOK?

2 kommentarer:

Callisto sa...

För att den kommunala skolan ska kunna bli ett alternativ för de föräldrar smo vill bädda fint för sina begåvade och motiverade barn krävs ett paradigm-skifte av stora mått. Den kommunala skolan lockar inte direkt fram någora stordåd ur eleverna, snarare hämmas de begåvade. Och det handlar inte bara om resurser, utan om värderingar hos lärare, skolledning, myndigheter och andra bestämmande organ i sammanhanget. Man KAN låta den snabba eleven plöja igenom 8:ans mattebok i 5:an, om man vill. Man MÅSTE inte sucka högt när någon är klar "för tidigt". Man KAN ha en extraresurs i rockärmen att ta fram för den som vill ge lite mer. Men det finns inte. Man vill inte tillhandahålla det för eleverna. Man vill göra alla lika, kosta vad det kosta vill. Att rika föräldrar med akademisk utbildning väljer bort skolor med dessa osunda värderingar ser jag som något sunt och som en fingervisning om vad som fattas i de kommunala skolorna.

Mary sa...

Resurser för att lägga in en växel innebär en attitydförändring hos de som jobbar med skolan idag. Gräv där du står liksom. Inte så dumt.