torsdag 18 december 2008

Mindre pengar till Säpo, mer till jämlikhet!

Det finns få i den sittande regeringen som skrämmer mig så mycket som integrationsminister Nyamko Sabuni. Hon vill nu satsa pengar mot det hon kallar våldsam extremism och antidemokratiska yttringar (ett begrepp som känns taget från Putins Ryssland). Hon tar upp Salem som exempel.

Och visst låter det fint. Satsa pengar på att förebygga den våldsamma extremismen, för ingen av oss gillar ju våld. Våld som politisk metod är den mest förödande och överdjävliga metod som finns och våld föder alltid våld.

Om det nu vore så att pengarna som Sabuni ska satsa bara skulle gå till till exempel Brottsförebyggande rådet så vore det kanske inte en så obehaglig, om än missriktad, satsning. Men pengarna ska inte bara till BRÅ. De ska också till Säpo. Det skall undersökas och dokumenteras vilka unga som dras till de så kallade extrema miljöerna (jag skriver så kallade eftersom "extrema" är ett tämligen diffust begrepp). Sabuni menar att det inte handlar om att registrera åsikter, utan om att dokumentera våldsamma miljöer. Jaha.

Jag tänkte hjälpa Sabuni, så att hon slipper slösa mer av våra skattepengar på Säpo. Ungdomar som dras till nynazismen är ofta ungdomar som haft det tufft. Som fallit offer för en politik som skapar ojämlikhet. Som inte fötts med samma möjligheter som den välborstade flickan eller pojken i Täby. När ojämlikheten i ett samhälle ökar så tenderar också extremismen att öka (åt höger och åt vänster). Om Sabuni verkligen ville jobba förebyggande mot våldsam extremism så borde hon satsa pengar på ungdomar, inte på Säpo.

Hela regeringen skulle faktiskt vinna på att satsa betydligt mindre på kontroll och betydligt mer på jämlikhet.

Media: DN, SvD
Bloggat: Svensson, Redunans, Danofsky,

PS.
Apropå Salem. Jag tycker de ungdomar som åker dit för att demonstrera mot rasism borde få cred. En minoritet av dem är nog där för att bråka, men de flesta är där för att de vill visa att rasismen inte är okej. Inte här, inte någonstans. Vart finns vi (socialdemokrater) i kampen mot rasism?

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag instämmer. Margaretha.